2, 57% – Rata Șomajului! Aproape 5000 de șomeri, înregistrați oficial în Dâmbovița! - TV Online RipostaPeNet
2, 57% – Rata Șomajului! Aproape 5000 de șomeri, înregistrați oficial în Dâmbovița!

2, 57% – Rata Șomajului! Aproape 5000 de șomeri, înregistrați oficial în Dâmbovița!

TV Online Niciun comentariu

Comunicat de presă
2,57 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dâmbovița în luna iunie 2022
La sfârșitul lunii iunie 2022, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă
Dâmbovița erau înregistrați 4968 șomeri (din care 2470 femei), rata șomajului fiind de 2,57 %.
Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,53 %, în această lună acest indicator
a crescut cu 0,04 pp.
Din totalul de 4968 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 806 erau beneficiari de
indemnizaţie de şomaj, iar 4162 erau șomeri neîndemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență,
639 șomeri provin din mediul urban și 4329 sunt din mediul rural.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:
Grupa de vârstă Stoc la finele
lunii
Total 4968
< 25 ani 664
între 25-29 401
între 30-39 759
între 40-49 1105
între 50-55 964
peste 55 ani 1075

13%
8%
15%
22%
19%
22%

Sub 25 ani
25 – 29 ani
30 – 39 ani
40 – 49 ani
50 – 55 ani
peste 55 ani

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele
AJOFM Dâmbovița (37,5 %). Cei cu studii primare și fără studii reprezintă 35,1 % din totalul şomerilor
înregistraţi. 14,3 % dintre șomerii înregistrați au absolvit liceul sau școala postliceală. Șomerii cu
nivel de pregătire profesională reprezintă 10,6 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii
superioare se regăsesc în proporţie de 2,5 %. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de
ocupabilitate stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1270 persoane foarte greu ocupabile, 2755
greu ocupabile, 462 mediu ocupabile, iar 481 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o
categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor
înregistrate în evidenţele noastre. La data de 30 iunie 2022 se regăseau în evidenţele AJOFM
Dâmboviţa un număr de 90 absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ din promoţia curentă, înregistraţi
în decursul primului semestru al anului. Dintre aceştia 2 sunt cu studii gimnaziale, 84 cu studii liceale
iar 4 cu studii universitare.
Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Dâmbovița sunt afişate pe pagina
de internet a AJOFM Dâmbovița, la adresa www.anofm.ro.
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița

Categories
SOCIAL
Video recente
Video recente
Seminar la Biblioteca Județeană IH Rădulescu Dâmbovița Târgoviște!
TV Online 22 aprilie 2024
Strop de bucurie! Magazinul SportTop din Târgoviște, alături de Campania Îmbracă un Copil cu Haine noi de Sfintele Paști!
TV Online 21 aprilie 2024
Claudia Gilia, Prefectul Județului Dâmbovița, la expoziția de fotografie Woman Eyes!
TV Online 21 aprilie 2024
BeTube Recent Posts
BeTube Recent Posts
Seminar la Biblioteca Județeană IH Rădulescu Dâmbovița Târgoviște!
TV Online 22 aprilie 2024
Strop de bucurie! Magazinul SportTop din Târgoviște, alături de Campania Îmbracă un Copil cu Haine noi de Sfintele Paști!
TV Online 21 aprilie 2024
Claudia Gilia, Prefectul Județului Dâmbovița, la expoziția de fotografie Woman Eyes!
TV Online 21 aprilie 2024