2, 73 % – Rata Șomajului! Aproape 4.700 de șomeri înregistrați oficial în Dâmbovița! - TV Online RipostaPeNet
2, 73 % – Rata Șomajului! Aproape 4.700 de șomeri înregistrați oficial în Dâmbovița!

2, 73 % – Rata Șomajului! Aproape 4.700 de șomeri înregistrați oficial în Dâmbovița!

TV Online Niciun comentariu

2,73 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dâmbovița în luna Ianuarie 2024
La sfârșitul lunii ianuarie 2024, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă
Dâmbovița erau înregistrați 4651 șomeri (din care 2450 femei), rata șomajului fiind de 2,73 %.
Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,75 %, în această lună acest
indicator a scăzut cu 0,02 pp.
Din totalul de 4651 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 1181 erau beneficiari
de îndemnizaţie de şomaj, iar 3470 erau șomeri neîndemnizați. În ceea ce privește mediul de
rezidență, 730 șomeri provin din mediul urban și 3921 sunt din mediul rural.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Persoane
înregistrate la
finele lunii
Total 4651
< 25 ani 824
între 25-29 ani 385
între 30-39 ani 696
între 40-49 ani 970
între 50-55 ani 874
peste 55 ani ani 902

18%
8%
15%
21%
19%
19%Sub 25 ani
25 – 29 ani
30 – 39 ani
40 – 49 ani
50 – 55 ani
peste 55 ani

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în
evidenţele AJOFM Dâmbovița (33,9 %). Cei cu studii primare și fără studii reprezintă 29,7 % din
totalul şomerilor înregistraţi. 21,0 % dintre șomerii înregistrați au absolvit liceul sau școala
postliceală. Șomerii cu nivel de pregătire profesională reprezintă 12,0 % din totalul șomerilor
înregistrați, iar cei cu studii superioare se regăsesc în proporţie de 3,4 %. Structura șomerilor
înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1018 persoane
foarte greu ocupabile, 2058 greu ocupabile, 1434 mediu ocupabile, iar 141 sunt persoane ușor
ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de
profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura

AGENŢIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ DÂMBOVIȚA pagina 2 din 2
Operator de date cu caracter personal nr. 563
Str. Tudor Vladimirescu, nr.1A, Târgoviște
Tel.: +4 024 561 59 32; Fax: +4 024 561 59 32
e-mail: ajofm@db.anofm.ro;
www.anofm.ro
şomajului la nivelul judeţului Dâmbovița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Dâmbovița,
la adresa www.anofm.ro.
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița

Categories
LIVE
Video recente
Video recente
Seminar la Biblioteca Județeană IH Rădulescu Dâmbovița Târgoviște!
TV Online 22 aprilie 2024
Strop de bucurie! Magazinul SportTop din Târgoviște, alături de Campania Îmbracă un Copil cu Haine noi de Sfintele Paști!
TV Online 21 aprilie 2024
Claudia Gilia, Prefectul Județului Dâmbovița, la expoziția de fotografie Woman Eyes!
TV Online 21 aprilie 2024
BeTube Recent Posts
BeTube Recent Posts
Seminar la Biblioteca Județeană IH Rădulescu Dâmbovița Târgoviște!
TV Online 22 aprilie 2024
Strop de bucurie! Magazinul SportTop din Târgoviște, alături de Campania Îmbracă un Copil cu Haine noi de Sfintele Paști!
TV Online 21 aprilie 2024
Claudia Gilia, Prefectul Județului Dâmbovița, la expoziția de fotografie Woman Eyes!
TV Online 21 aprilie 2024