2,97 % – Rata Șomajului! Aproape 5.000 de șomeri, înregistrațin oficial în Dâmbovița! - TV Online RipostaPeNet
2,97 % – Rata Șomajului! Aproape 5.000 de șomeri, înregistrațin oficial în Dâmbovița!

2,97 % – Rata Șomajului! Aproape 5.000 de șomeri, înregistrațin oficial în Dâmbovița!

TV Online Niciun comentariu

2,97 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dâmbovița în luna septembrie 2023
La sfârșitul lunii septembrie 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de
Muncă Dâmbovița erau înregistrați 4890 șomeri (din care 2588 femei), rata șomajului fiind de
2,97 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,99 %, în această lună
acest indicator a scăzut cu 0,02 pp.
Din totalul de 4890 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 984 erau beneficiari de
indemnizaţie de şomaj, iar 3906 erau șomeri neîndemnizați. În ceea ce privește mediul de
rezidență, 832 șomeri provin din mediul urban și 4058 sunt din mediul rural.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele
lunii
Total 4890
< 25 ani 976
între 25-29 ani 457
între 30-39 ani 675
între 40-49 ani 1013
între 50-55 ani 872
peste 55 ani 897

20%
9%
14%
21%
18%
18%Sub 25 ani
25 – 29 ani
30 – 39 ani
40 – 49 ani
50 – 55 ani
peste 55 ani

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în
evidenţele AJOFM Dâmbovița (33,9 %). Cei cu studii primare și fără studii reprezintă 27,8 % din
totalul şomerilor înregistraţi. 23,4 % dintre șomerii înregistrați au absolvit liceul sau școala
postliceală. Șomerii cu nivel de pregătire profesională reprezintă 12,3 % din totalul șomerilor
înregistrați, iar cei cu studii superioare se regăsesc în proporţie de 2,6 %. Structura șomerilor
înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1091 persoane
foarte greu ocupabile, 1922 greu ocupabile, 1725 mediu ocupabile, iar 152 sunt persoane ușor
ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de
profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura
şomajului la nivelul judeţului Dâmbovița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Dâmbovița,
la adresa www.anofm.ro.

AGENŢIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ DÂMBOVIȚA pagina 2 din 2
Operator de date cu caracter personal nr. 563
Str. Tudor Vladimirescu, nr.1A, Târgoviște
Tel.: +4 024 561 59 32; Fax: +4 024 561 59 32
e-mail: ajofm@db.anofm.ro;
www.anofm.ro
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița

Categories
LIVE