2,99 % – Rata Șomajului! Aproape 5.000 de șomeri, înregistrați oficial în Dâmbovița! - TV Online RipostaPeNet
2,99 % – Rata Șomajului! Aproape 5.000 de șomeri, înregistrați oficial în Dâmbovița!

2,99 % – Rata Șomajului! Aproape 5.000 de șomeri, înregistrați oficial în Dâmbovița!

TV Online Niciun comentariu

2,99 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dâmbovița în luna august 2023
La sfârșitul lunii august 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă
Dâmbovița erau înregistrați 4916 șomeri (din care 2623 femei), rata șomajului fiind de 2,99 %.
Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,88 %, în această lună acest
indicator a crescut cu 0,11 pp.
Din totalul de 4916 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 995 erau beneficiari de
indemnizaţie de şomaj, iar 3921 erau șomeri neîndemnizați. În ceea ce privește mediul de
rezidență, 839 șomeri provin din mediul urban și 4077 sunt din mediul rural.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele
lunii
Total 4916
< 25 ani 920
între 25-29 ani 447
între 30-39 ani 675
între 40-49 ani 1059
între 50-55 ani 863
peste 55 ani 952

19%
9%
14%
22%
18%
19%Sub 25 ani
25 – 29 ani
30 – 39 ani
40 – 49 ani
50 – 55 ani
peste 55 ani

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în
evidenţele AJOFM Dâmbovița (34,5 %). Cei cu studii primare și fără studii reprezintă 27,4 % din
totalul şomerilor înregistraţi. 22,9 % dintre șomerii înregistrați au absolvit liceul sau școala
postliceală. Șomerii cu nivel de pregătire profesională reprezintă 12,7 % din totalul șomerilor
înregistrați, iar cei cu studii superioare se regăsesc în proporţie de 2,5 %. Structura șomerilor
înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1322 persoane
foarte greu ocupabile, 1624 greu ocupabile, 1810 mediu ocupabile, iar 160 sunt persoane ușor
ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de
profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura
şomajului la nivelul judeţului Dâmbovița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Dâmbovița,
la adresa www.anofm.ro.

AGENŢIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ DÂMBOVIȚA pagina 2 din 2
Operator de date cu caracter personal nr. 563
Str. Tudor Vladimirescu, nr.1A, Târgoviște
Tel.: +4 024 561 59 32; Fax: +4 024 561 59 32
e-mail: ajofm@db.anofm.ro;
www.anofm.ro
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița

Categories
LIVE