3,06% – Rata Șomajului! Peste 5.000 de șomeri, înregistrați oficial în Dâmbovița! - TV Online RipostaPeNet
3,06% – Rata Șomajului! Peste 5.000 de șomeri, înregistrați oficial în Dâmbovița!

3,06% – Rata Șomajului! Peste 5.000 de șomeri, înregistrați oficial în Dâmbovița!

TV Online Niciun comentariu

3,06 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dâmbovița în luna mai 2024
La sfârșitul lunii mai 2024, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă
Dâmbovița erau înregistrați 5219 șomeri (din care 2594 femei), rata șomajului fiind de 3,06 %.
Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,02 %, în această lună acest
indicator a crescut cu 0,04 pp.
Din totalul de 5219 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 1229 erau beneficiari
de îndemnizaţie de şomaj, iar 3990 erau șomeri neîndemnizați. În ceea ce privește mediul de
rezidență, 825 șomeri provin din mediul urban și 4394 sunt din mediul rural.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Persoane
înregistrate la
finele lunii
Total 5219
< 25 ani 375
între 25-29 ani 271
între 30-39 ani 1009
între 40-49 ani 1305
între 50-55 ani 1089
peste 55 ani 1170

7%5%

19%
25%
21%
22%

Sub 25 ani
25 – 29 ani
30 – 39 ani
40 – 49 ani
50 – 55 ani
peste 55 ani

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în
evidenţele AJOFM Dâmbovița (35,2 %). Cei cu studii primare și fără studii reprezintă 33,7 % din
totalul şomerilor înregistraţi. 16,1 % dintre șomerii înregistrați au absolvit liceul sau școala
postliceală. Șomerii cu nivel de pregătire profesională reprezintă 12,2 % din totalul șomerilor
înregistrați, iar cei cu studii superioare se regăsesc în proporţie de 2,8 %. Structura șomerilor
înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1065 persoane
foarte greu ocupabile, 1965 greu ocupabile, 1965 mediu ocupabile, iar 140 sunt persoane ușor
ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de
profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura
şomajului la nivelul judeţului Dâmbovița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Dâmbovița,
la adresa www.anofm.ro.
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița

Categories
LIVE