AJF Dâmbovița! Află rezultatele înregistrate în Cupa Romàniei – Faza 2! - TV Online RipostaPeNet
AJF Dâmbovița! Află rezultatele înregistrate în Cupa Romàniei – Faza 2!

AJF Dâmbovița! Află rezultatele înregistrate în Cupa Romàniei – Faza 2!

TV Online Niciun comentariu

𝐕𝐢𝐢𝐭𝐨𝐫𝐮𝐥 𝐏𝐢𝐞𝐭𝐫𝐨𝐬̦𝐢𝐭̦𝐚 (𝐋𝟔) – 𝐕𝐢𝐢𝐭𝐨𝐫𝐮𝐥 𝐀𝐧𝐢𝐧𝐨𝐚𝐬𝐚 (𝐋𝟓) 1-4

𝐕𝐨𝐢𝐧𝐭̦𝐚 𝐁𝐮𝐜𝐢𝐮𝐦𝐞𝐧𝐢 (𝐋𝟔) – 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐕𝐚̆𝐜𝐚̆𝐫𝐞𝐬̦𝐭𝐢 (𝐋𝟓) 4-2

𝐂𝐞𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐓𝐚̂𝐫𝐠𝐨𝐯𝐢𝐬̦𝐭𝐞 (𝐋𝟔) – 𝐀𝐒 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐦𝐢𝐫𝐞𝐬̦𝐭𝐢 (𝐋𝟓) 2-3

𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐈𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚 (𝐋𝟔) – 𝐋𝐮𝐜𝐞𝐚𝐟𝐚̆𝐫𝐮𝐥 𝐃𝐚̆𝐫𝐦𝐚̆𝐧𝐞𝐬̦𝐭𝐢 (𝐋𝟓) 1-1 – 5-4 dld

𝐔𝐧𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐁𝐚̆𝐥𝐞𝐧𝐢 (𝐋𝟔) – 𝐋𝐮𝐜𝐞𝐚𝐟𝐚̆𝐫𝐮𝐥 𝐁𝐨𝐥𝐨𝐯𝐚𝐧𝐢 (𝐋𝟓) 4-0

𝐏𝐞𝐭𝐫𝐨𝐥𝐮𝐥 𝐑𝐚̆𝐬𝐜𝐚̆𝐞𝐭̦𝐢 (𝐋𝟔) – 𝐎𝐥𝐢𝐦𝐩𝐢𝐚 𝐏𝐢𝐜𝐢𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐌𝐮𝐧𝐭𝐞 (𝐋𝟓) 1-1 – 1-4 dp

𝐒𝐚̆𝐠𝐞𝐚𝐭𝐚 𝐂𝐚̆𝐭𝐮𝐧𝐮 (𝐋𝟔) – 𝐃𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬̦ 𝐓𝐚̆𝐫𝐭𝐚̆𝐬̦𝐞𝐬̦𝐭𝐢 (𝐋𝟓) 4-2

𝐕𝐢𝐢𝐭𝐨𝐫𝐮𝐥 𝐒̦𝐞𝐥𝐚𝐫𝐮 (𝐋𝟔) – 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐥 𝐌𝐨𝐠𝐨𝐬̦𝐚𝐧𝐢 (𝐋𝟓) 1-0

𝐕𝐨𝐢𝐧𝐭̦𝐚 𝐕𝐢𝐬̦𝐢𝐧𝐚 (𝐋𝟔) – 𝐃𝐢𝐧𝐚𝐦𝐨 𝐎𝐝𝐚𝐢𝐚 𝐓𝐮𝐫𝐜𝐮𝐥𝐮𝐢 (𝐋𝟓) 1-4

𝐀𝐂𝐒 𝐓𝐚̆𝐫𝐭𝐚̆𝐬̦𝐞𝐬̦𝐭𝐢 (𝐋𝟔) – 𝐕𝐨𝐢𝐧𝐭̦𝐚 𝐂𝐫𝐞𝐭̦𝐮 (𝐋𝟓) 0-2

𝐕𝐨𝐢𝐧𝐭̦𝐚 𝐀𝐝𝐚̂𝐧𝐜𝐚 (𝐋𝟓) – 𝐔𝐧𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐂𝐨𝐥𝐢𝐛𝐚𝐬̦𝐢 (𝐋𝟓) 4-2

𝐕𝐢𝐢𝐭𝐨𝐫𝐮𝐥 𝐈𝐋 𝐂𝐚𝐫𝐚𝐠𝐢𝐚𝐥𝐞 (𝐋𝟓) – 𝐕𝐚̂𝐧𝐚̆𝐭𝐨𝐫𝐮𝐥 𝐑𝐚̆𝐭̦𝐨𝐚𝐢𝐚 (𝐋𝟓) 3-1

𝐀𝐅𝐂 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐮 (𝐋𝟓) – 𝐔𝐧𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐔𝐧𝐠𝐮𝐫𝐞𝐧𝐢 (𝐋𝟓) 3-4

𝐕𝐢𝐢𝐭𝐨𝐫𝐮𝐥 𝐂𝐨𝐣𝐚𝐬𝐜𝐚 (𝐋𝟓) – 𝐕𝐢𝐢𝐭𝐨𝐫𝐮𝐥 𝐃𝐨𝐛𝐫𝐚 (𝐋𝟓) 5-2

𝐅𝐂 𝐋𝐮𝐧𝐠𝐮𝐥𝐞𝐭̦𝐮 (𝐋𝟓) – 𝐋𝐮𝐜𝐞𝐚𝐟𝐚̆𝐫𝐮𝐥 𝐏𝐨𝐢𝐚𝐧𝐚 (𝐋𝟓) 5-1

#MaiBuniÎmpreună🤜⚽️🤛

(sursa – AJF Dâmbovița)

Categories
LIVE