AJOFM Dâmbovița! Prima de inserție, stimulent acordat absolvenților care se angajează! - TV Online RipostaPeNet
AJOFM Dâmbovița! Prima de inserție, stimulent acordat absolvenților care se angajează!

AJOFM Dâmbovița! Prima de inserție, stimulent acordat absolvenților care se angajează!

TV Online Niciun comentariu

Comunicat de presa
Prima de inserție – Stimulent acordat absolvenților care se angajează!

Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița amintește
absolvenților din promoția 2022 că sunt așteptați să se înregistreze in evidențele
instituției pentru a beneficia de serviciile gratuite prevăzute în legislația din
domeniul de activitate, în scopul facilitării integrării pe piața forței de muncă.
Ca urmare a înregistrării în evidențele AJOFM Dâmbovița, absolvenţii pot beneficia
de:
Informare şi consiliere profesională – ansamblu de servicii care se acordă în
vederea identificării intereselor profesionale, instruirea în metode şi tehnici de
căutare a unui loc de muncă, tehnici de prezentare la interviuri de angajare,
întocmirea unui CV Europass.
Medierea muncii – activitatea prin care se realizează punerea în legătură a
angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea
stabilirii de raporturi de muncă.
În acest sens, sunt prezentate informații privind locurile de muncă vacante și
condițiile de ocupare a acestora, se face o preselecție a candidaților
corespunzător cerințelor locurilor de muncă oferite, în concordanță cu pregătirea,
aptitudinile, experiența și interesele acestora.
Consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau
pentru inițierea unei afaceri se acordă, la cerere, persoanelor în căutarea unui
loc de muncă, sub formă de servicii juridice, de marketing, financiare, metode și
tehnici eficiente de management.
Formarea profesională asigură iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea
şi specializarea în diferite meserii solicitate pe piaţa muncii.
Prima de inserție – absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții
școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile
de la absolvire, se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă
și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni,
beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de inserție
egală cu 1575 lei.
Indemnizația de șomaj se acordă pe o perioadă de 6 luni și are valoarea de 263 lei.

Precizăm că înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă ca etapă
prealabilă și obligatorie pentru obținerea indemnizației de șomaj, se face ,
conform legislației în vigoare, în termen de 60 de zile de la data absolvirii studiilor
( Ordinul MEC nr.5549/2021 privind structura anului școlar 2021-2022 publicat în
Monitorul Oficial), ultima zi fiind 26 iulie 2022 inclusiv.
Actele necesare pentru înregistrare ca persoane aflate in căutarea unui loc de
munca, sunt:
-actul de identitate;
-actul de studii (adeverința din care să rezulte data absolvirii);
Elevii care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în
evidența AJOFM Dâmbovița în termen de 60 de zile de la data promovării
examenului de corigență, data fiind înscrisa în adeverința eliberată de instituția de
învățământ.

Detalii suplimentare se pot obţine:
-site: www.anofm.ro – ajofm dambovita – secțiunea formulare persoane
fizice/indemnizații de șomaj și stimulente pentru ocupare acordate persoanelor
înregistrate în evidențele ANOFM.
-tel. 0245/620635.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița

Categories
LIVE