ANAF Dâmbovița! 25 Iunie, termen limită de depunere a unor declarații fiscale! - TV Online RipostaPeNet
ANAF Dâmbovița! 25 Iunie, termen limită de depunere a unor declarații fiscale!

ANAF Dâmbovița! 25 Iunie, termen limită de depunere a unor declarații fiscale!

TV Online Niciun comentariu

Luni 27 iunie 2022- termenul de depunere a unor declaraţii fiscale
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmbovițareamintește
contribuabililor că 27 iunie 2022 este termenul de depunere a următoarelor declarații,
pentru perioada de raportare încheiată:

 • formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” ;
 • formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,
  impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;
 • formularul 224 „Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate
  salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în
  România”;
 • formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
 • formularul 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;
 • formularul 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia
  ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;
 • formularul 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată
  de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe
  valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h)
  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;
 • formularul 390 VIES ”Declarație recapitulativă privind
  livrările/achizițiile/prestările intracomunitare”;
  precum și
 • formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” sau, după caz, formularul
  100 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”.
  Astfel, potrivit art. I alin. (13) din O.U.G. nr. 153/2020, pe perioada aplicării
  prevederilor art.I din același act normativ, termenele pentru depunerea declaraţiilor şi
  pentru plata impozitului sunt următoarele:
  a) pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, prin derogare de la prevederile
  art. 41 şi 42 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declaraţiei anuale privind
  impozitul pe profit (FORMULAR 101) şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal
  respectiv este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, iar pentru contribuabilii
  care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Codul fiscal până la data de 25 a
  celei de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat;
  b) pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, prin
  MINISTERUL FINANȚELOR
  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
  Direcția Generală Regională a Finanțelor
  Publice Ploiești
  Administrația Județeană a Finanțelor
  Publice Dâmbovița
  Birou Comunicare și Servicii Interne

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE)
2016/679
Page 2/2
derogare de la prevederile art. 56 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea
declaraţiei aferente trimestrului IV (FORMULAR 100) şi plata impozitului aferent acestui
trimestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor;
c) pentru plătitorii de impozit specific unor activităţi, prin derogare de la prevederile
art. 8 din Legea nr. 170/2016, cu completările ulterioare, termenul pentru depunerea
declaraţiei aferente semestrului II (FORMULAR 100) şi plata impozitului aferent acestui
semestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.
”Calendarul obligaţiilor fiscale” este un instrument de informare a contribuabililor,
care cuprinde informaţii privind principalele termene de declarare a obligaţiilor fiscale.
Contribuabilii pot accesa „Calendarul obligaţiilor fiscale” la adresa:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calend
ar_obligatii_fiscale_2022.htm .

(Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa)

Categories
LIVE
Video recente
Video recente
Nouă activitate cu tinerii, la Centrul Social – Cultural al Parohiei Sf. Nifon din Târgoviște!
TV Online 21 mai 2024
Centrul Europe Târgoviște! Democrația nu așteaptă! Ia atitudine acum!, la Biblioteca Comunală Brănești!
TV Online 21 mai 2024
ITM Dâmbovița! 4 Elevi dâmbovițeni, pe podiumul Concursului Național Știu și Aplic!
TV Online 21 mai 2024
BeTube Recent Posts
BeTube Recent Posts
Nouă activitate cu tinerii, la Centrul Social – Cultural al Parohiei Sf. Nifon din Târgoviște!
TV Online 21 mai 2024
Centrul Europe Târgoviște! Democrația nu așteaptă! Ia atitudine acum!, la Biblioteca Comunală Brănești!
TV Online 21 mai 2024
ITM Dâmbovița! 4 Elevi dâmbovițeni, pe podiumul Concursului Național Știu și Aplic!
TV Online 21 mai 2024