ANAF! Mecanism internațional de intermediere a obținerii de polițe / scrisori de garanție bancară! - TV Online RipostaPeNet
ANAF! Mecanism internațional de intermediere a obținerii de polițe / scrisori de garanție bancară!

ANAF! Mecanism internațional de intermediere a obținerii de polițe / scrisori de garanție bancară!

TV Online Niciun comentariu

Mecanism internațional de intermediere a obținerii de
polițe/scrisori de garanție bancară, verificat de ANAF
Agenția Națioală de Administrare Fiscală derulează o serie de controale
antifraudă fiscală la contribuabili ce au intermediat obținerea unor polițe/scrisori
de garanție bancară pentru societăți care dețineau calitatea de beneficiari ai
unor contracte încheiate cu diverse autorități publice, având ca presupuși
emitenți o instituție bancară din Lituania și două societăți de asigurări din
Franța, respectiv Cipru. Controalele se realizează pe baza unor informații
furnizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Inspectorii antifraudă au analizat circuitele financiare și au constatat că
societățile implicate în operaționalizarea mecanismului de intermediere a
obținerii acestor polițe/scrisori de garanție bancară au încasat sume în cuantum
de 3.496.919 de lei, iar o parte semnificativă din acestea au fost retrase în
numerar din conturile bancare, prin intermediul bancomatelor.
În fapt, polițele/scrisorile de garanție bancară (pentru bună execuție și/sau
participare) au fost utilizate de beneficiari pentru îndeplinirea condițiilor
prevăzute de lege, în cadrul procedurii de achiziții publice a contractelor de
execuție diverse lucrări, cu posibila finanțare a acestora din fonduri naționale sau
europene.
Pentru crearea unei aparențe de legalitate se proceda la realizarea unei
corespondențe electronice între beneficiarii documentelor de garantare și
persoane cu bonitate și notorietate în domeniul consultanței în cadrul procedurii
de achiziții publice, prin intermediul căreia erau transmise draft-ul scrisorilor de
garanție sau al polițelor de asigurare, documentele de înființare ale emitenților,
documentele de decontare, precum și bilete la ordin avalizate.
În privința persoanele juridice care sunt înscrise în documentele de
garantare, au fost obținute date și informații de la societățile beneficiare,
potrivit cărora acestea nu au emis, respectiv intermediat astfel de
operațiuni. Din accesarea surselor deschise au fost regăsite informații potrivit
cărora, de exemplu, instituția bancară din Lituania a fost sancționată de
MINISTERUL FINANȚELOR
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Dâmbovița
Birou Comunicare și Servicii Interne

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE)
2016/679
Page 2/2
către Banca Națională a Lituaniei întrucât nu a reușit să asigure un sistem și
proceduri de control interne eficiente în gestionarea riscurilor clienților,
neavând în aplicare măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de spălare
a banilor și finanțare a terorismului.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa

Categories
ACTUAL