Arhiepiscopia Târgoviștei! A fost sărbătorit Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești! - TV Online RipostaPeNet
Arhiepiscopia Târgoviștei! A fost sărbătorit Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești!

Arhiepiscopia Târgoviștei! A fost sărbătorit Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești!

TV Online Niciun comentariu

LA TÂRGOVIȘTE A FOST SĂRBĂTORIT SFÂNTUL IERARH NIFON, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI ŞI MITROPOLITUL ŢĂRII ROMÂNEŞTI

La Târgoviște, învecheacapitalămunteană, au avutloc, înzilele de 10 și 11 august 2022, sub coordonarea ÎnaltpreasfinţituluiPărinteArhiepiscop şiMitropolitNifon, ceremoniile dedicate sărbătoriiSfântuluiIerarhNifon, PatriarhulConstantinopoluluişiMitropolitulŢăriiRomâneşti, la care au participatpeste 20.000 de pelerini din istoricaCetate de Scaunmunteană, din întreagaEparhieși din țară, dintre care numeroșitineri, precum șiautorităţipublice, naționale, județeneși locale.

Ceremoniile au fost inaugurate, miercuri, 10 august, cu slujbaVecerniei, săvârșită pe un podium special amenajatînvecinătateaCatedralei din Târgoviște, acolounde se aflămoașteleSfântuluiIerarhNifon, și cu PelerinajulTinerilor din Eparhianoastră, moment în care racla cu sfintelemoaște a fostpurtatăînprocesiune, de la Catedrală, princentrulistoric al Târgoviștei, cu oprire la MânăstireaSteleași la statuiaSfințilorMartiriBrâncoveni, din apropiereaPrimărieiorașului. Au participatpeste 3.000 de tineri de la parohii, elevi de la școlile din Târgoviște, studenți de la Facultatea de TeologieșiȘtiințeleEducației a Universității Valahia din Târgoviște, membri A.S.C.O.R. șitineri din oraș.

Cu acestprilej, Înaltpreasfinția Sa a premiat pe cei 4 elevi din Eparhie care au obținut media generală 10 la Bacalaureatși pe cei 17 elevi care au obținutprimelelocuri la etapajudețeană a OlimpiadeiNaționale de Religieși a ConcursuluiNaționalinterdisciplinar „CulturășiSpiritualitateromânească”, precum și pe cei 15 profesoriîndrumători.

Înziua de joi, 11 august, chiar de la primele ore ale dimineții, foartemulțicredincioși, din întreagaEparhie, din județeleînvecinate, darși din țară, au venit la Catedrala din Târgoviște pentru a luaparte la SfântaLiturghie, care a fostoficiată de cătreÎnaltpreasfințitulPărinteArhiepiscopșiMitropolit Nifon, alături de ierarhiiinvitați: ÎnaltpreasfințitulPărinte Casian, ArhiepiscopulDunării de Jos, PreasfințitulPărinte Antonie, Episcopul de Bălți – Basarabia, PreasfințitulPărinte Veniamin, EpiscopulBasarabiei de Sud șiPreasfințitulPărinte Mihail, EpiscopulOrtodoxRomân al AustralieișiNoiiZeelande.

ÎnaltulIerarh a evocatpersonalitatea vie, puternicășifoarteapreciată a SfântuluiIerarhNifon, ocrotitorulEparhieinoastre, celdintâisfântcanonizat pe teritoriulțăriinoastre, celce a reorganizatviațabisericeascămunteană, a îndemnat la utilizareatiparului, celmainoumijloc de comunicațiesocială a vremii, înmisiuneapastorală a Bisericiiși a pus bazelerodniceiînfloririduhovnicești de acumjumătate de mileniu.

Înaltpreasfinția Sa a lansatvolumele tipărite cu acestprilej de către EdituraEparhiei noastre, intitulate: SfântulIerarhNifon – primulsfântcanonizatînspațiulromânesc; MateiBasarab – ctitor de biserici, sprijinitor al tiparuluiși promotor al celeimainaționaleepoci din istorie și Credințășiculturăla TârgovișteîntimpulVoievoduluiPetruCercel, precum șibroșurilemisionare, intitulate: RugăciuneaîntradițiaBisericiiOrtodoxe și Sfințenia – scopulviețiicreștine.

Chiriarhulnostruaoferit „Diploma de ExcelenţăSfântulIerarhNifon” șidaruri, celor 20 de elevi din Eparhie, care au obținutprimelelocuri la etapanațională a OlimpiadelorșiConcursurilornaționale din anulșcolar recent încheiat, precum șicelor 17 profesoriîndrumători ai lor.

Închinareacredincioșilor a continuatpânăsearatârziu, iarfestivitățileliturgice au fosttransmiseîn direct pe pagina de facebook a Eparhieinoastre.

Pe tot parcursulzilei, la sărbătoarea Sf. Ier. Nifon de la Târgoviște au luatpartepeste 20.000 de credincioși.BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIŞTEI

Categories
ACTUAL