Clădirea fostei Școli de Cavalerie din Târgoviște se închide pentru realizarea lucrărilor de restaurare și reamenajare expozițională! - TV Online RipostaPeNet
Clădirea fostei Școli de Cavalerie din Târgoviște se închide pentru realizarea lucrărilor de restaurare și reamenajare expozițională!

Clădirea fostei Școli de Cavalerie din Târgoviște se închide pentru realizarea lucrărilor de restaurare și reamenajare expozițională!

TV Online Niciun comentariu

Începând cu data de 1 noiembrie 2023, clădirea fostei Școli de Cavalerie din
Târgoviște, unde se află și expoziţia „Metamorfozele unui loc al memoriei”, se închide
pentru începerea lucrărilor de restaurare a imobilului și reamenajare a expoziției
muzeale.
Lucrările vor fi realizate în cadrul proiectului Consiliului Județean
Dâmbovița „Conservarea, restaurarea, valorificarea clădirii fosta Școală de Cavalerie
în vederea consolidării identității culturale a județului Dâmbovița”, în valoare totală de
21.790.929,67 lei (inclusiv TVA), al cărui contract de finanțare a fost semnat în data de
24 iunie 2021. Proiectul beneficiază de sprijinul financiar al Programului RO
CULTURA – APEL 1 – Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice din cadrul
Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2020. Din valoarea totală a proiectului, suma de
7.456.746,02 lei (inclusiv TVA) este contribuția financiară nerambursabilă din partea
SEE, 1.864.186,51 lei (inclusiv TVA) este contribuția aferentă cheltuielilor eligibile
proprii din partea UAT Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, iar suma
de 12.469.997,14 lei (inclusiv TVA) reprezintă valoarea contribuției proprii a UAT
Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița – cheltuieli neeligibile.
Pe lângă deosebita valoare intrinsecă a monumentului de patrimoniu, fosta Școală
de Cavalerie din Târgoviște are și un important potențial turistic, iar aceasta este una
dintre resursele de bază pentru viitorul dezvoltării economice a județului Dâmbovița.
Conservarea, restaurarea și valorificarea clădirii fostei Școli de Cavalerie din
Târgoviște, printr-o abordare integrată și într-o manieră inovativă, constituie obiectivul

COMPARTIMENTUL IMAGINE, RELAȚII EXTERNE
TÂRGOVIȘTE 130060 Piața Tricolorului, nr. 1
Tel.: +40 245 207600 Fax: +40 245 212230 E-mail: consjdb@cjd.ro
www.cjd.ro
CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

ROMÂNIA

general al proiectului.
Lucrările de intervenție se
vor realiza păstrând
unicitatea și semnificația
istorică a ansamblului.
Pentru
asigurarea accesibilității
generale este prevăzută montarea unui lift panoramic ce va avea acces de la nivelul curții
până la fiecare nivel destinat publicului.
În corpul central, la etaj, se vor amenaja spații de expoziție, iar în extremitățile
clădirii – birouri administrative, spații muzeale, dar și spații aferente activității de
cercetare.
În zona de sud a imobilului, vor fi construite o parcare publică, cu acces din
Bulevardul Regele Ferdinand, și o alveolă pentru parcarea a două autobuze. Pe lângă
reamenajarea spațiilor verzi, în curte va fi amplasată o fântână arteziană. Actuala
împrejmuire va fi refăcută cu menținerea structurii betonate a gardului.
Activitățile culturale organizate vor continua în celelalte muzee din componența
Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească“ Târgoviște.

Compartimentul Imagine, Relații Externe al Consiliului Județean Dâmbovița

Categories
LIVE