Consiliul Județean Dâmbovița! Ateliere de lucru pe teme de urbanism! - TV Online RipostaPeNet
Consiliul Județean Dâmbovița! Ateliere de lucru pe teme de urbanism!

Consiliul Județean Dâmbovița! Ateliere de lucru pe teme de urbanism!

TV Online Niciun comentariu

COMUNICAT DE PRESĂ

Ateliere de lucru pe teme de urbanism, la Consiliul Județean Dâmbovița,
în cadrul proiectului „DINAMIC – Dâmboviţa – interacţiuni
la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe”
Consiliul Judeţean Dâmboviţa implementează proiectul „DINAMIC – Dâmboviţa – interacţiuni la nivel
administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe”, cod SMIS 135834, finanțat prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar – accesibile şi
transparente, Obiectivul specific 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică
locală, ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, cererea de proiecte
POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare
strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai
puțin dezvoltate.
Valoarea totală a proiectului este de 3.818.234,07 de lei (inclusiv TVA). Din aceasta, suma de
76.364,67 de lei (inclusiv TVA) este cofinanțarea Consiliului Județean Dâmbovița, de 2% din valoarea eligibilă a
proiectului.
Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calității actului administrativ, la nivelul UAT
Județul Dâmbovița, atât prin consolidarea procesului de planificare strategică, cât și prin implementarea
măsurilor de simplificare și modernizare a procedurilor administrative.
Rezultatele proiectului:
 Mecanisme și proceduri standard, implementate la nivel local, pentru fundamentarea deciziilor şi
planificarea strategică pe termen lung; două documente de planificare strategică elaborate la nivelul
UAT Judeţul Dâmbovița (Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Județul Dâmboviţa
2021 – 2027 și Planul Strategic Instituţional 2021 – 2023);
 Implementarea de proceduri simplificate, al căror scop este reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, la
nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni;
 Procese și proceduri simplificate, la nivelul UAT Județul Dâmbovița, pentru serviciile gestionate
partajat (urbanism, asistenţă socială), inclusiv accesibilizarea website-ului pentru persoane cu
dizabilități;
 O arhivă modernizată la nivelul UAT Județul Dâmbovița;
 Îmbunătățirea cunoștințelor şi abilităților personalului autorităţilor şi instituţiilor publice locale în
vederea sprijinirii măsurilor / acţiunilor vizate de acest obiectiv specific;
 Îmbunătățirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului din cadrul UAT Județul Dâmbovița.
La nivelul UAT Județul Dâmbovița, ca urmare a implementării proceselor și procedurilor simplificate
pentru serviciile gestionate partajat (urbanism, asistență socială), inclusiv accesibilizarea website-ului pentru
persoane cu dizabilități, în perioada 20 – 22 iunie 2022, la sediul Consiliului Județean Dâmbovița, sala Unirii, se
desfășoară ateliere de lucru pe teme de urbanism. La acestea participă reprezentanți ai Unității Administrativ-
Teritoriale Județul Dâmbovița, precum și reprezentanți ai autorităților publice locale din județ.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

www.poca.ro

Din partea Consiliului Județean Dâmbovița, sunt prezenți: Dănuț Nicolae Popa Stănescu, secretarul
general al județului, Gilia Valeriu Florin, șef serviciu – Direcţia Strategii, Programe și Investiții, arhitectul-şef al
județului, Teodor Bâte, membrii unității de implementare a proiectului, reprezentanți ai Direcţiilor Urbanism și
Amenajarea Teritoriului, și Strategii, Programe și Investiții.
În cadrul atelierelor de lucru, se diseminează rezultatele proiectului și este prezentată soluția
informatică de urbanism dezvoltată și operaționalizată la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița, care include
digitalizarea serviciului public partajat în scopul proiectului, permițând astfel completarea cererilor sub formă
de formulare electronice și transmiterea acestora pe cale electronică, cu posibilitatea încărcării de documente
scanate asociate și eliberării de documente cu valoare juridică (caz în care emiterea de exemplare originale
este asociată cu semnătura electronică calificată). De asemenea, prin această aplicație, s-au implementat
servicii electronice complexe (transmitere integral electronică a dosarelor aferente solicitărilor, precum și
primirea electronică a răspunsurilor sau a documentelor solicitate, cu sau fără semnătură electronică).
Aplicaţia va permite solicitarea diverselor acte administrative – autorizaţii / avize şi / sau acorduri
specifice urbanismului (ex: certificat de urbanism, autorizaţie de construire, autorizaţie pentru lucrările de
organizare de şantier, solicitări de prelungire a certificatelor de urbanism / autorizațiilor de construire etc.).
Sistemul gestionează activitatea departamentului de urbanism al Consiliului Județean Dâmbovița și al fiecărui
UAT din Județul Dâmbovița, folosind tipuri de documente (autorizații, certificate etc.) cu un format generat
dinamic, modificabil de către utilizator prin definirea de șabloane și de atribute multiple, în funcție de nevoile
evolutive ale clientului.
Aplicația va optimiza fluxurile de lucru și va eficientiza activitatea departamentului de urbanism al
Consiliului Județean Dâmbovița și, implicit, al fiecărui UAT din Județul Dâmbovița.

(comunicare cjd)

Categories
LIVE
Video recente
Video recente
Nouă activitate cu tinerii, la Centrul Social – Cultural al Parohiei Sf. Nifon din Târgoviște!
TV Online 21 mai 2024
Centrul Europe Târgoviște! Democrația nu așteaptă! Ia atitudine acum!, la Biblioteca Comunală Brănești!
TV Online 21 mai 2024
ITM Dâmbovița! 4 Elevi dâmbovițeni, pe podiumul Concursului Național Știu și Aplic!
TV Online 21 mai 2024
BeTube Recent Posts
BeTube Recent Posts
Nouă activitate cu tinerii, la Centrul Social – Cultural al Parohiei Sf. Nifon din Târgoviște!
TV Online 21 mai 2024
Centrul Europe Târgoviște! Democrația nu așteaptă! Ia atitudine acum!, la Biblioteca Comunală Brănești!
TV Online 21 mai 2024
ITM Dâmbovița! 4 Elevi dâmbovițeni, pe podiumul Concursului Național Știu și Aplic!
TV Online 21 mai 2024