DSP Dâmbovița! 22 Martie 2024 – Ziua Mondială a Apei! - TV Online RipostaPeNet
DSP Dâmbovița! 22 Martie 2024 – Ziua Mondială a Apei!

DSP Dâmbovița! 22 Martie 2024 – Ziua Mondială a Apei!

TV Online Niciun comentariu

Ziua Mondială a Apei este un eveniment organizat anual de către Organizația Națiunilor Unite și
care se concentrează pe accentuarea importanței apei potabile, accesul la aceasta fiind un drept al omului.
De aceea, organizarea de acţiuni/evenimente cu această ocazie urmăreşte să crească gradul de
conștientizare privind importanța accesului la apă potabilă și a gestionării durabile a resurselor limitate de
apă din lume.
Ziua mondială a apei este sărbătorită anual începând cu anul 1993, în fiecare an existând o temă și
un slogan. Tema de anul acesta este valorificarea apei pentru pace.
Datorită unui cumul de factori, între care enumerăm creșterea populației, industrializarea și
schimbările climatice, resursele de apă din întreaga lume sunt supuse unei presiuni mari nu numai din
punct de vedere calitativ, ci și din punct de vedere cantitativ. 
Ziua Mondială a Apei reprezintă o bună oportunitate pentru societatea noastră să aducă în discuție
o serie de aspecte legate de importanța apei pentru viață, de protejarea mediului înconjurător şi a surselor
de apă, de faptul că, sănătatea publică și prosperitatea, sistemele alimentare și energetice, productivitatea
economică și integritatea mediului se bazează pe un ciclu al apei care funcționează bine și este gestionat
echitabil.
În acest an, Ziua Mondială a Apei se concentrează pe faptul că apa poate fi un subiect de discuţii
atunci când interesele diferiților utilizatori, state și organizaţii, sunt percepute ca ireconciliabile sau când
cantitatea și/sau calitatea apei este redusă, ceea ce poate afecta sănătatea umană și a ecosistemului.
În prezent, 1,4 milioane de vieți sunt pierdute în fiecare an din cauza lipsei surselor de apă sau
accesului la acestea, a lipsei canalizării și a igienei inadecvate.
Aproximativ 2,2 miliarde de oameni – sau 1 din 4 persoane – încă nu sunt conectaţi la domiciliu la
o sursă sigură de apă potabilă și 3,5 miliarde de oameni – sau 2 din 5 persoane– nu au un sistem adecvat
de canalizare. Aproximativ 2 miliarde de oameni – sau 1 din 4 persoane– nu își pot spăla mâinile cu apă și
săpun acasă.
Între 2015 și 2022, accesul sigur al gospodăriilor la apă potabilă a crescut de la 69 la 73%; iar
igienizarea în condiţii de siguranță a crescut de la 49 la 57%; în timp ce serviciile de igienă de bază au
crescut de la 67 la 75 %.
Cu toate acestea atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă pentru accesul universal la apă
potabilă gestionată în condiții de siguranță, salubritate și servicii de igienă de bază până în 2030 va
necesita o creștere de șase ori a ratelor actuale de progres pentru apa potabilă gestionată în siguranță și o
creștere de trei ori pentru serviciile de igienă de bază.
Grupul global la nivel înalt pentru apă și pace constituit în 2015 la Geneva, la inițiativa a 15
state membre ale ONU, are rolul de a analiza apa în contextul menținerii păcii și securității.

Cele trei principii generale pentru a lucra împreună:
 Incluziune – aspectele interculturale, de gen, de vârstă și de incluziune ale cooperării în domeniul
apei, precum și diversele valori ale părților interesate, ar trebui luate în considerare în ceea ce
privește sistemele de guvernanță a apei.
 Intersectorialitate -sistemele de guvernanță pe mai multe niveluri sunt esențiale pentru a oferi
rezultate legitime, echitabile și durabile.
 Cooperarea dincolo de frontiere și sectoare s-a dovedit a fi generatoare de beneficii care
accelerează progresul în cadrul Obiectivelor de dezvoltare durabilă, inclusiv furnizarea de apă
potabilă și canalizare sigură, creșterea securității alimentare, susținerea unor mijloace de trai și
ecosisteme sănătoase, contribuind la abordarea rezilienței la schimbările climatice, la reducerea
riscului de dezastre, la furnizarea de energie regenerabilă, sprijinirea orașelor și a industriei și
promovarea integrării regionale și a păcii.
Apa este o sursă esenţială pentru sănătate, pace şi prosperitate. Cooperarea pașnică în acest
domeniu – în interiorul și între țări – poate deschide calea pentru o cooperare pașnică în toate sectoarele.
Apa poate fi o forță stabilizatoare și un catalizator pentru dezvoltarea durabilă, nu este doar o resursă ci
este un drept uman, intrinsec fiecărui aspect al vieții.

DIRECTOR EXECUTIV, MEDIC ŞEF,
DR. SORIN STOICA DR. GABRIELA COSTEA

Coordonator program PN XII,

Dr. Aquilina Meșină
Întocmit
Psih. Ivona Niţă

Categories
LIVE
Video recente
Video recente
Seminar la Biblioteca Județeană IH Rădulescu Dâmbovița Târgoviște!
TV Online 22 aprilie 2024
Strop de bucurie! Magazinul SportTop din Târgoviște, alături de Campania Îmbracă un Copil cu Haine noi de Sfintele Paști!
TV Online 21 aprilie 2024
Claudia Gilia, Prefectul Județului Dâmbovița, la expoziția de fotografie Woman Eyes!
TV Online 21 aprilie 2024
BeTube Recent Posts
BeTube Recent Posts
Seminar la Biblioteca Județeană IH Rădulescu Dâmbovița Târgoviște!
TV Online 22 aprilie 2024
Strop de bucurie! Magazinul SportTop din Târgoviște, alături de Campania Îmbracă un Copil cu Haine noi de Sfintele Paști!
TV Online 21 aprilie 2024
Claudia Gilia, Prefectul Județului Dâmbovița, la expoziția de fotografie Woman Eyes!
TV Online 21 aprilie 2024