Ex – liderul PNL Găești și director OJPC Dâmbovița, Cătălin Slăvilă, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare! - TV Online RipostaPeNet
Ex – liderul PNL Găești și director OJPC Dâmbovița, Cătălin Slăvilă, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare!

Ex – liderul PNL Găești și director OJPC Dâmbovița, Cătălin Slăvilă, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare!

TV Online Niciun comentariu

31.07.2023Ora estimata: 09:00
Complet: 1APa
Tip solutie: Pronunţă o nouă hotărâre
Solutia pe scurt: În temeiul art. 421 alin. (1) pct. 2) lit. a) C.proc. pen. admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa împotriva sentinţei penale nr. 140 pronunţată la data de 17 mai 2023, de Tribunalul Dâmboviţa, privind pe intimatul-inculpat Slăvilă Cătălin. Desfiinţează sentinţa apelată şi, ca urmare a rejudecării, dispune următoarele: În temeiul art. 396 alin. 2 C.p.p. raportat la art. 291 alin.1 Cod penal cu referire la art. 6 din Legea 78/2000 condamnă pe inculpatul Slăvilă Cătălin la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă. În temeiul art. 91 alin. (1), (4) C. pen., suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 4 (patru) ani, stabilit în condiţiile art. 92 – Codul penal, care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărîri. În temeiul art. 93 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul Slăvilă Cătălin trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dâmboviţa, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul prevederilor art. 93, alin. 2, lit. a şi b – Codul penal impune inculpatului obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Dâmboviţa sau organizat în colaborare cu instituţii comunitare. În temeiul art. 94, alin. 1 – Codul penal, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) – e) se comunică Serviciului de Probaţiune Dâmboviţa. În temeiul art. 93, alin. 3 – Codul penal, pe durata termenului de supraveghere inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare în cadrul Primăriei Găeşti sau în cadrul Primăriei Or. Târgovişte, în condiţiile stabilite de legea de executare a pedepselor. În baza art. 91 alin.4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere sau a săvârşirii unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. În temeiul art. 291 alin. 2 C.pen. cu referire la art. 112 lit. e C. pen. confiscă de la inculpatul Slăvilă Cătălin suma de 8800 lei. Obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat cu ocazia soluţionării fondului cauzei, în cuantum de 4000 lei. Onorariul parţial al apărătorului din oficiu, în cuantum de 500 lei se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Prahova. În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămîn în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31.07.2023.
Document: Hotarâre  1126/2023  31.07.2023

28.07.2023Ora estimata: 09:00
Complet: 1APa
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 31 iulie 2023.
Document: Încheiere – Amânare ulterioară a pronunţării    28.07.2023

19.07.2023Ora estimata: 12:00
Complet: 1APa
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: În baza art. 391 Cod proc. penală rap. la art. 405 Cod proc. penală stabileşte ca deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii să aibă loc la data de 28 iulie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Încheiere – Amânare iniţială a pronunţării    19.07.2023

13.07.2023Ora estimata: 12:00
Complet: 1APa
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite proba formulată de reprezentantul Ministerului Public constând în reaudierea martorilor Moraru Nelu şi a martorului expert Pop Gheorghe. Respinge ca neintemeiată solicitarea de probatorii formulată de reprezentantul Ministerului Public constând în efectuarea testării cu aparatul poligraf de către inculpatul intimat Slăvilă Cătălin şi de către martorul denunţător. Respinge ca neintemeiată solicitarea de probatorii formulate de inculpatul intimat Slăvilă Cătălin constând în reaudierea martorului denunţător. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13.07.2023. Amână cauza şi acordă termen la data de 19.07.2023, ora 12,00, în vederea administrării probelor încuviinţate.
Document: Încheiere de şedinţă    13.07.2023

27.06.2023Ora estimata: 11:00
Complet: 1APa
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 13 iulie 2023, ora 12:00.
Document: Încheiere de şedinţă    27.06.2023

Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac18/05/2023Apel
Categories
LIVE