Global Interferences of Knowledge Society! Conferință Internațională la Universitatea Valahia Târgoviște! - TV Online RipostaPeNet
Global Interferences of Knowledge Society! Conferință Internațională la Universitatea Valahia Târgoviște!

Global Interferences of Knowledge Society! Conferință Internațională la Universitatea Valahia Târgoviște!

TV Online Niciun comentariu

Facultatea de Științe Economice a Universității Valahia din Târgoviște
organizează, în zilele de 27 și 28 octombrie 2023, a IV-a ediție a conferinței
internaționale „Global Interferences of Knowledge Society” (GIKS 2023).
La eveniment sunt înscriși peste 100 de cercetători, economiști, membrii ai
mediul academic și doctoranzi din 10 ţări
(Albania, Algeria, Bulgaria, Camerun, Canada,
Ciad, Croația, Grecia, Franța și România). Pe
parcursul celor două zile vor fi dezbătute peste
70 de rapoarte științifice în cadrul reuniunilor
plenare și a celor zece paneluri tematice.
Deschiderea oficială a acestei manifestări
ştiinţifice internaţionale va avea loc vineri, 27
octombrie 2023, orele 10.30 în Amfiteatrul
Institutului de Cercetări Multidisciplinare în
Știință și Tehnologie, din Campusul Universitar.
Conferința se desfășoară în parteneriat cu
organizații internaționale, precum Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF),
Association Internationale des Economistes de
Langue Française (AIELF), Institut CEDIMES
France, European Marketing and Management
Association (EUMMAS), dar și cu Asociația
Facultăților de Economie din România (AFER).
În cei 31 de ani de existență, Facultatea de Științe Economice a organizat, sub
egida sa, 13 conferințe științifice de anvergură internațională, sub trei titulaturi
diferite: seminarul internațional ”Management de la transition” (șase ediții, în
perioada 1994-2006), conferința internațională ”European Spaces” (patru ediții,
în perioda 2008-2014) iar ulterior, conferința ”Global Interferences of Knowledge
Society”, începând din anul 2016, și ajunsă în prezent la a IV-a ediție.

Categories
LIVE