Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița! Peste 100 de contestații la concursul pentru ocuparea posturilor didactice! - TV Online RipostaPeNet
Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița! Peste 100 de contestații la concursul pentru ocuparea posturilor didactice!

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița! Peste 100 de contestații la concursul pentru ocuparea posturilor didactice!

TV Online Niciun comentariu

Rezultatele obținute de candidații care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2023 (după soluționarea contestațiilor) au fost publicate astăzi, 26 iulie, ora 1000, pe pagina web dedicată, titularizare.edu.ro.

La nivelul județului Dâmbovița au fost înregistrate 114 contestații (biologie – 1, chimie – 2, consiliere psihopedagogica – 3, economic, administrativ, posta – 1, economie, educatie antreprenoriala, economie aplicata si educatie sociala – educatie economico – financiara – 7, educatie fizica si sport – 9, educatie muzicala – 5, educatie muzicala specializata            – 1, educatie sociala (gandire critica si drepturile copilului, educatie interculturala, educatie pentru cetatenie democratica) – 4, fizica – 1, geografie – 2, informatica si tehnologia informatiei – 1, limba si literatura engleza – 5, limba si literatura franceza – 2, limba si literatura romana – 9, limba si literatura romana si matematica, elemente de pedagogie scolara, metodica predarii limbii si literaturii romane / comunicarii in limba romana si metodica predarii matematicii / matematicii si explorarii mediului in invațamantul primar – 17, limba si literatura romana, pedagogia prescolara si metodica desfasurarii activitaților instructiv-educative in gradinița de copii – 32, matematica – 5, psihopedagogie speciala – 3, religie ortodoxa – 3, tehnici cinematografice si de televiziune – 1).

După contestații, rata notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații din județul Dâmbovița, care au susținut proba scrisă, este de 52,15%,  cu 2,24 procente în creștere față de rezultatele dinainte de contestații (49,91 % ) și ușor în creștere comparativ cu anul 2022 (51.45%). Procentul notelor între 5 și 6,99 este de 31,40%, cu 18,69 procente în scădere față de rezultatele inițiale (50,09%) și în scădere cu aproape un procent față de anul 2022 (32,31%).

Din cei 279 de candidați promovați (cu note peste 7.00), 120 de candidați (22,43%) au obținut note între 7.00 și 7.99, 87 de candidați (16,26%) au obținut note între 8.00 și 8.99 și 72 de candidați ( 13.46%) au obținut note între 9.00 și 10.

Trei candidați au obținut nota 10 (zece) – număr nemodificat față de rezultatele inițiale – 2 candidați la specializarea Educație fizică și sport și 1 candidat la specializarea Asistenta medicala generala (maistri instructori)

La nivel național, rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar (după soluționarea contestațiilor) relevă o majorare de 2,36% a notelor ≥ 7 în raport cu prima afișare: de la 48% la 50,36%. Creșterea se situează relativ în aceeași marjă ca în anul anterior (2,05%).

Situația finală, prezentată sintetic, la nivel național, este următoarea:

  • Au fost înregistrate 5.261 de contestații (5.083 în anul 2022 și 6.248 în anul 2021). În cazul a 5.076 de contestații (96,48%), notele au fost modificate astfel: pentru 3.179 de lucrări notele inițiale au fost mărite, în timp ce pentru 1.897 de lucrări notele inițiale au fost micșorate.
  • Procentul notelor ≥ 7 (șapte) a crescut cu 2,36%: de la 48% la 50,36%, fiind aproape la același nivel cu procentul din anul precendent (50,73%) și în creștere cu peste 4% față de anul 2021 (46,71%).
  • Procentul notelor între 5 și 6.99: 33,39% (în ușoară creștere, comparativ cu anul trecut – 32,96%).
  • 127 de candidați (dintre care 24 de candidați din promoția curentă) au obținut nota 10 (număr nemodificat față de prima afișare), iar 11.884 de candidați au obținut note între 7 și 9,99.
  • Rata de participare a fost 83,17% (din promoția de absolvenți înscriși la concurs în acest   an s-au prezentat 81,70% dintre candidați).
  • În centrele de evaluare au fost notate 23.850 de lucrări. Din cauza abaterilor de la prevederile metodologiei de concurs, 42 de lucrări au fost anulate în centrele de evaluare.
  • 26 de candidați au fost eliminați din sălile de concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Aceștia nu vor fi repartizați/nu vor putea ocupa posturi didactice/catedre în anul școlar 2023 – 2024.

Pentru a obţine statutul de titular (angajare pe perioadă nedeterminată), candidații trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5,00 (cinci) la proba scrisă.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în ședințele publice de repartizare organizate de inspectoratele şcolare în zilele de 27 și 28 iulie.

CONDUCEREA I.Ș.J. DÂMBOVIȚA

Categories
LIVE