Ion Dicu & Corneliu Ștefan! Împreună reușim să dezvoltăm comuna Pietroșița! - TV Online RipostaPeNet
Ion Dicu & Corneliu Ștefan! Împreună reușim să dezvoltăm comuna Pietroșița!

Ion Dicu & Corneliu Ștefan! Împreună reușim să dezvoltăm comuna Pietroșița!

TV Online Niciun comentariu

#ÎmpreunăReușim la #Pietroșița

Toate investițiile primarului Ion Dicu și ale #Echipei PSD din Consiliul Local #Pietroșița sunt importante, însă cele mai așteptate de oamenii din comună sunt rețelele de apă/canalizare și gaze. Sunt două proiecte imense, care vor crește gradul de confort al locuitorilor din localitate.

S-a investit în drumuri, într-un dispensar modern, în școli, grădinițe, dar și în modul în care arată una dintre cele mai pitorești comune din Dâmbovița.

𝟏. Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Pietroșița – 35.597.660 lei

▫️ Reabilitarea a 7,8 km rețea de apă potabilă

▫️ Reabilitarea a 611 branșamente la rețeaua de apă potabilă

▫️ Extinderea cu 2,7 km a rețelei de apă potabilă

▫️ Construirea a 7 stații noi de pompare a apei potabile

▫️ Extinderea rețelei de canalizare cu 12,75 km

▫️ Racordarea a 894 gospodării la rețeaua de canalizare

▫️ Amenajarea a 1,5 km de conducte de refulare

▫️ 10 stații noi de pompare a apei uzate

𝟐. Înființare rețea distribuție gaze naturale în satul Dealu Frumos – 6.000.000,00 lei

𝟑. Asfaltare drumuri de interes local în comuna Pietroșița – 3.684.925,93 lei

𝟒. Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței din satul Dealu Frumos – 1.864.445,26 lei

𝟓. Construirea și dotarea Dispensarului din comuna Pietroșița – 1.271.592,86 lei

𝟔. Modernizare Ulița Cruce – Mira Cocoș – Olaru Vasile din satul Pietroșița – 560.513,93 lei

𝟕. Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Pietroșița cu un utilaj mobil și accesoriile aferente acestuia – 217.613,92 lei

𝟖. Modernizarea ulițelor sătești din comuna Pietroșița – 2.427.903,14 lei

𝟗. Reabilitare Podeț Voevode în satul Pietroșița – 637.701,36 lei

𝟏𝟎. Reabilitare drum de interes local DC 132 Pietroșița – Runcu – 5.317.821,67 lei

𝟏𝟏. Refacere Punte Adunați în satul Pietroșița – 1.741.166,55 lei

𝟏𝟐. Transpunere P.U.G. al comunei Pietroșița în format GIS și instalarea a 2 stații de reîncărcare electrice în comuna Pietroșița – 556.511,24 lei

𝟏𝟑. Reabilitarea moderată a Școlii Gimnaziale „Sfântul Nicolae” din satul Pietroșița – 1.970.959,95 lei

𝟏𝟒. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școalii Gimnaziale „Sfântul Nicolae” – 801.744,45 lei

𝟏𝟓. Achiziționarea unui microbuz electric pentru elevii din comuna Pietroșița – 1.200.000 lei

𝟏𝟔. Asfaltarea curții Școlii Gimnaziale „Sfântul Nicolae” -174.254,00 lei

𝟏𝟕. Amenajare peisagistică în centrul comunei Pietroșița – 52.360 lei

𝟏𝟖. Execuție lucrări de amenajare curte, spațiu loc de joacă și alee intrare Grădinița Pietroșița – 162.610,11 lei

𝟏𝟗. Împrejmuirea Dispensarului din comuna Pietroșița – 50.638,19 lei

𝟐𝟎. Amenajare cu gabioane în zona Vale din satul Dealu Frumos – 49.181,02 lei

𝟐𝟏. Lucrări de reparații și dotare a Parcului Pietroșița și Parcului Dealu Frumos – 58.024,40 lei

𝟐𝟐. Lucrări de reparații capitale Punct Sanitar Dealu Frumos – 111.497,76 lei

𝟐𝟑. Servicii de realizare ortofotoplan și nomenclator stradal în comuna Pietroșița – 66.937,50 lei

𝟐𝟒. Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale nr. 4 și nr. 5 în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară aparţinând comunei Pietroșița – 26.730 lei

𝟐𝟓. Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale nr. 9 și nr. 10 în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară aparţinând comunei Pietroșița – 120.000 lei

𝟐𝟔. Sprijinirea financiară a Parohiei Pietroșița I pentru amenajare alee acces cimitir parohial – 85.199,80 lei

𝟐𝟕. Sprijinirea financiară a Parohiei Pietroșița I din satul Pietroșița, Parohiei Pietroșița II din satul Pietroșița și Parohiei Pietroșița III din satul Dealu Frumos

𝟐𝟖. Sprijinirea financiară a Asociației Fotbal Club Viitorul Pietroșița

𝟐𝟗. Susținerea financiară a Școlii Gimnaziale „Sf. Nicolae” Pietroșița, inclusiv pentru Grădinița cu Program Normal din satul Pietroșița și Grădinița cu Program Normal din satul Dealu Frumos (alocare sume pentru cheltuieli de funcționare, manifestări artistice pentru copii, pachete de dulciuri pentru sărbători, diplome și cărți pentru premierea elevilor etc.)

𝟑𝟎. Manifestări culturale de Ziua Eroilor, 1 Iunie, 1 Decembrie, Ceremonia de decernare a premiilor pentru 25 și 50 de ani de căsătorie, concerte folclorice, concerte de colinde, Toamna Literară Pietroșițeană.

#ÎmpreunăReușim

#PSD#Dâmbovița

(sursa – PSD Dâmbovița)

Categories
LIVE