ITM Dâmbovița! Controale la firmele de protecție și gardă! - TV Online RipostaPeNet
ITM Dâmbovița! Controale la firmele de protecție și gardă!

ITM Dâmbovița! Controale la firmele de protecție și gardă!

TV Online Niciun comentariu

Pe parcursul lunii martie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița a derulat mai multe
acțiuni de control subscrise Campaniilor naționale dispuse de Inspecția Muncii.
O primă campanie, demarată încă de la finalul lunii februarie a vizat modul de respectare
a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă de
către angajatorii care desfășoară activități de protecție și gardă, cod CAEN 8010.
Au fost controlați de către inspectorii ITM Dâmbovița, privind respectarea prevederilor
legale care reglementează relațiile de muncă, 19 angajatori, fiind verificate 34 de
obiective de pază, și au fost aplicate 2 sanctiuni, dintre care o amendă, în valoare de 3 mii
de lei, pentru încălcarea prevederilor legale, referitoare la munca de noapte.
A urmat, în perioada 5-9 martie 2024, verificarea respectării prevederilor legale care
reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă în domeniul
„Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor”, cod CAEN 3831.
Obiectivele campaniei au fost identificarea și eliminarea neconformităților constatate prin
dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și creşterea gradului de
conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării
prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă și securității și sănătății în muncă.
Ca urmare a celor 28 controale efectuate, au fost aplicate 25 de sancțiuni, dintre care 2
amenzi, în valoare de 7 mii lei. Principalele neconformități depistate, în ceea ce privește
Sănătatea și securitatea în muncă, au fost nesupravegherea stării de sănătate a lucrătorilor
cu medic de medicina muncii, faptul că angajatorul nu a organizat activitatea de prevenire
și protecție sau nu a întocmit un program de instruire a lucrătorilor, iar sub aspectul
relațiilor de muncă deficiențele au constat în lipsa evidenței timpului de lucru la locul de
muncă, neacordarea sporului de rapaus săptămânal și netransmiterea elementelor privind
suspendarea contractelor de muncă în REVISAL.
O a treia campanie a urmărit modul de respectare a cerințelor minime SSM, pentru
protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea în domeniul „Fabricarea vopselelor,
lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor”, cod CAEN 2030.
În cadrul acțiunii, s-a verificat deținerea de către toți angajatorii a fișelor cu date de
securitate actualizate pentru toți agenții chimici periculoși prezenți la locurile de muncă și
punerea acestora la dispoziția lucrătorilor, asigurarea purtării de către toți muncitorii
expuși la agenții chimici periculoși a echipamentelor individuale de protecție adecvate și
eliminarea neconformităților identificate în domeniul securității și sănătății în muncă.
Cu prilejul controalelor efectuate, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului
Securitate și Sănătate în Muncă au verificat 7 angajatori, iar pentru deficiențele constatate
(echipamentele de muncă neverificate periodic, lipsa evaluării de riscuri pentru substanțe
chimice) aceștia au dispus 16 măsuri de intrare în legalitate.
Și pe parcursul lunilor următoare, ITM Dâmbovița va continua acțiunile de control, în toate
domeniile economiei naționale, pentru a asigura respectarea legislației muncii.

Lixandru Marius
Inspector Șef

Categories
LIVE