Luisa Marioara Bărboiu & Corneliu Ștefan! Împreună pentru dezvoltarea Comunei Nucet! - TV Online RipostaPeNet
Luisa Marioara Bărboiu & Corneliu Ștefan! Împreună pentru dezvoltarea Comunei Nucet!

Luisa Marioara Bărboiu & Corneliu Ștefan! Împreună pentru dezvoltarea Comunei Nucet!

TV Online Niciun comentariu

#ÎmpreunăReușim și la #Nucet!

Comuna Nucet s-a schimbat mult și, fără nicio îndoială, meritul aparține doamnei primar Luisa Marioara Bărboiu și consilierilor locali ai PSD. Mereu aproape de oameni, au rezolvat întotdeauna, cu profesionalism, cele mai presante probleme ale comunei.

Munca doamnei primar din ultimii 4 ani se regăsește în proiecte de peste 50.000.000 de lei, iar aici avem doar o parte a realizărilor #Echipei#PSD de la conducerea comunei Nucet

𝟏. Extinderea rețelei de canalizare menajeră în satul Ilfoveni – 5.773.333,09 lei

𝟐. Construirea unui Dispensar Uman în comuna Nucet – 2.316.541,67 lei

𝟑. Construirea unei Baze sportive de tip 1 în satul Nucet

𝟒. Realizarea șanțurilor betonate, trotuare și podețe cu intrare la fiecare proprietate pe DJ 722 și DC 57 în comuna Nucet – 2.848.406,05 lei

𝟓. Realizarea șanțurilor betonate, trotuare și podețe cu intrare la fiecare proprietate pe DJ 722 și DC 57 în comuna Nucet (rest de executat pe o lungime de 750 ml) – 1.067.710 lei

𝟔. Proiectarea și execuția gardului pentru Dispensarul Uman din satul Nucet – Latura Sud – 209.440 lei

𝟕. Amenajarea unui teren cu suprafața de 767 mp pentru înființarea zonei de festivitate și zonei de recreere la Școala Gimnazială Cazaci – 254.000 lei

𝟖. Amenajarea unei parcări la Școala Gimnazială Nucet – 254.000 lei

𝟗. Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în vederea înscrierii acestora în sistemul integrat de cadastru și carte funciară aparținând comunei Nucet – 101.632,43 lei

𝟏𝟎. Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în vederea înscrierii acestora în sistemul integrat de cadastru și carte funciară aparținând comunei Nucet – 129.148,32 lei

𝟏𝟏. Instalarea stațiilor de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride în comuna Nucet – 121.556,29 lei

𝟏𝟐. Achiziționarea unui microbuz școlar electric pentru elevii din comuna Nucet – 1.200.000 lei

𝟏𝟑. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe pentru Liceul Tehnologic Nucet – 526.322,30 lei

𝟏𝟒. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe pentru Școala Gimnazială Nucet – 1.020.179,86 lei

𝟏𝟓. Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă în comuna Nucet – 67.146 lei

𝟏𝟔. Realizare expertiză tehnică și structurală, audit energetic și elaborare DALI ( documentație de avizare a lucrărilor de intervenție) pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, obiectiv Liceu Tehnologic Nucet, corp A, corp B, corp internat școlar – 199.260,00 lei

𝟏𝟕. Avizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, obiectiv Liceu Tehnologic Nucet (corp A, corp B, corp internat școlar) – 199.260,00 lei

𝟏𝟖. Construirea unei capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum în comuna Nucet, realizată prin Fondul pentru Modernizare – Program cheie 1 SRE și stocarea energiei – Sprijinirea investițiilor în capacități noi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum – 1.248.214,50 lei

𝟏𝟗. Modernizarea a 3 km de drumuri locale din satul Cazaci, comuna Nucet (rest de executat) – 526.627,33 lei

𝟐𝟎. Extinderea rețelei electrice de distribuție pe strada DJ 722 și Aleea Școlii din comuna Nucet – 92.701 lei

𝟐𝟏. Înființarea unei grădinițe noi în satul Nucet – 2.474.612,55 lei 𝟐𝟐. Reparații la Aleea Mânăstirii, comuna Nucet – 212.612,32 lei

𝟐𝟑. Proiectarea și execuția împrejmuirii terenului aferent Școlii Gimnaziale Nucet – 436.455 lei

𝟐𝟒. Extindere rețea de canalizare – 30.000.000 de lei:

▫️ 16,2 km de rețea de canalizare;

▫️ 1.392 de racorduri noi la canalizare;

▫️ 7 stații noi de pompare a a apei uzate.

#ÎmpreunăReușim

#PSD#Dâmbovița

(sursa – PSD Dâmbovița)

Categories
LIVE