Patrimoniu renăscut : Biserica Mare a Curții Domnești din Târgoviște, monument emblematic al României! - TV Online RipostaPeNet
Patrimoniu renăscut : Biserica Mare a Curții Domnești din Târgoviște, monument emblematic al României!

Patrimoniu renăscut : Biserica Mare a Curții Domnești din Târgoviște, monument emblematic al României!

TV Online Niciun comentariu

Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea
Domnească” Târgoviște vă invită miercuri, 6 decembrie 2023, ora 10:00, la evenimentul
„Patrimoniu renăscut: Biserica Mare a Curții Domnești din Târgoviște, monument
emblematic al României”.
Cu acest prilej, în incinta sfântului lăcaș, va fi vernisată o expoziție temporară de
icoane prăznicare, care fac parte din cadrul iconostasului bisericii. Expoziția cuprinde
icoane restaurate în cadrul Laboratorului de Restaurare de la Târgoviște. În aceeași zi, de
la ora 18:00, corul CANTIAMO al Colegiului Național „Ienăchiță Văcărescu”, dirijat de
profesorul Matei Bogdan, va susține un concert de colinde la Muzeul de Istorie din
Târgoviște.
Biserica Mare Domnească a fost ctitorită în anul 1584, în același timp cu palatul,
de către domnitorul Petru Cercel (1583-1585), așa cum ne informează cronicile Țării
Românești, precum și alte surse istorice. De-a lungul timpului, biserica a beneficiat, sub
diverse forme, de atenția domnitorilor Mihai Viteazul, Radu Șerban, Radu Mihnea,
Matei Basarab, Constantin Șerban și Șerban Cantacuzino, ceea ce justifică prezența lor
în impresionantul tablou votiv aflat în pronaos. Constantin Brâncoveanu a comandat
pentru biserică un nou iconostas, data executării sale fiind gravată deasupra stemei Țării
Românești cu cifre chirilice și arabe. În anul 1698 s-a isprăvit pictarea bisericii în frescă,
moment confirmat și de pisania zugrăvită deasupra intrării în pronaos. Tot perioadei
brâncovenești îi aparține și scara de acces din cafas, cu o balustradă și o colonetă din

COMPARTIMENTUL IMAGINE, RELAȚII EXTERNE
TÂRGOVIȘTE 130060 Piața Tricolorului, nr. 1
Tel.: +40 245 207600 Fax: +40 245 212230 E-mail: consjdb@cjd.ro
www.cjd.ro
CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

ROMÂNIA

piatră, ambele decorate
cu motive orientale,
precum și deschiderea a
patru ferestre în zidul
de sud al naosului. În
perioada 1907 – 1910
biserica a fost restaurată
după proiectul

arhitectului Nicolae Ghika-Budești și a fost readusă mai aproape de aspectul său
originar. Din păcate, cutremurul din 1940 a produs noi pagube și a fost nevoie de
restaurarea din perioada 1961 – 1967. Între anii 2008 – 2010 s-a intervenit din nou asupra
bisericii, în principal acordându-se atenție elementelor de rezistență ale clădirii și
înlocuirii învelitorii cu tablă de aramă.
Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Impulsionarea dezvoltării
județului Dâmbovița și păstrarea identității culturale a fostei capitale a Țării Românești
prin conservarea, protejarea, dezvoltarea și valorificarea Ansamblului Monumental
Curtea Domnească din Târgoviște”, cod SMIS 116464, finanțat prin Programul
Operațional Regional 2014 – 2020, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, și are ca obiectiv specific
impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea
patrimoniului cultural și a identității culturale.
Vă așteptăm cu bucurie, accesul publicului fiind liber!

Compartimentul Imagine, Relații Externe,
Consiliului Județean Dâmbovița

Categories
LIVE