Patrimoniu renăscut – Ruinele Bisericii Paraclis a Curții Domnești! - TV Online RipostaPeNet
Patrimoniu renăscut – Ruinele Bisericii Paraclis a Curții Domnești!

Patrimoniu renăscut – Ruinele Bisericii Paraclis a Curții Domnești!

TV Online Niciun comentariu

Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea
Domnească” Târgoviște vă invită vineri, 6 octombrie 2023, ora 10:00, la evenimentul
„Patrimoniu renăscut – Ruinele Bisericii Paraclis a Curții Domnești” – foto-documentar
privind cercetarea arheologică a monumentului Biserica Paraclis, ce va fi organizat în
incinta Ansamblului Monumental „Curtea Domnească” Târgoviște.
Scurt istoric al Bisericii Paraclis a Curții Domnești:
Biserica este considerată a fi opera lui Mircea cel Bătrân. Ea s-a numit şi
„biserica doamnei”, fiind rezervată — după construirea bisericii lui Petru Cercel –
doamnei ţării şi anturajului său.
Planul bisericii este influenţat de trăsăturile generale ale tipului de plan trilobat,
înfăţişat de cel al bisericii mănăstirii Cozia, în care pronaosul este acoperit cu o boltă
semicilindrică (aici dispusă probabil transversal), iar naosul este încununat de
construcţia unei turle. Elementul nou care apare la această biserică, spre deosebire de
edificiile religioase ridicate anterior, este alipirea unui pridvor cu turn-clopotniţă
deasupra, către extremitatea de vest. Această biserică reprezintă, alături de cea a fostei
mănăstiri Vişina din munţii Gorjului, una din cele mai vechi prelucrări ale tipului de
triconc înfăţişat de planul marii ctitorii de la Cozia.
Printre alte particularităţi care reţin în mod deosebit atenţia la această biserică,
amintim, în primul rând, forma planului. Întâlnim aici un plan trilobat, unde însă
colţurile dreptunghiului la care se alipesc cele trei abside sunt abia schiţate, încât ele
dau impresia că se leagă direct la capătul dinspre est. Faptul este explicabil prin

COMPARTIMENTUL IMAGINE, RELAȚII EXTERNE
TÂRGOVIȘTE 130060 Piața Tricolorului, nr. 1
Tel.: +40 245 207600 Fax: +40 245 212230 E-mail: consjdb@cjd.ro
www.cjd.ro
CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

ROMÂNIA

dorinţa meşterului
constructor de a crea o
absidă a altarului cât mai
spaţioasă, pentru a
cuprinde un sobor mai mare
de slujitori.

Evenimentul
este organizat în cadrul proiectului „Impulsionarea dezvoltării județului Dâmbovița și
păstrarea identității culturale a fostei capitale a Țării Românești prin conservarea,
protejarea, dezvoltarea și valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din
Târgoviște”, cod SMIS 116464, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-
2020, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural, și are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltării
locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității
culturale.
Vă așteptăm cu drag!

Compartimentul Imagine, Relații Externe al Consiliului Județean Dâmbovița

Categories
LIVE