Peste 4.500 de persoane și-au găsit loc de muncă în 2023 cu sprijinul AJOFM Dâmbovița! - TV Online RipostaPeNet
Peste 4.500 de persoane și-au găsit loc de muncă în 2023 cu sprijinul AJOFM Dâmbovița!

Peste 4.500 de persoane și-au găsit loc de muncă în 2023 cu sprijinul AJOFM Dâmbovița!

TV Online Niciun comentariu

Comunicat de presă
Peste 4500 persoane şi-au găsit un loc de muncă în anul 2023, cu sprijinul AJOFM Dâmbovița
În cele 12 luni parcurse ale anului 2023, ca urmare a implementării Programului Naţional de
Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Dâmbovița au fost încadrate în muncă 4509
persoane, dintre care 2265 femei.
Din totalul persoanelor ocupate, 2528 au peste 45 de ani, 543 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de
ani, 179 au între 30 și 35 de ani, 356 au între 25 și 30 de ani iar 903 sunt tineri sub 25 de ani ( 879
tineri NEET, sub 30 ani).
În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1228 provin din mediul
urban, iar 3281 persoane sunt din mediul rural.
Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de
muncă, cele mai multe persoane au studii medii (1699), urmate de cele cu studii elementare
(1516). Cele cu studii profesionale sunt în număr de 952. Numărul celor cu studii universitare este
de 342.
Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Dâmbovița, 1303
persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea
într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor
înregistrate în evidenţele noastre.
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate
în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au
domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de
Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă, modificată şi completată.
Astfel, în cele 12 luni parcurse ale anului 2023 numărul persoanelor care au beneficiat de
asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în
vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea îndemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în
măsuri active, a fost de 13188 persoane.
Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de
Muncă Dâmbovița, puteți accesa www.anofm.ro
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița

Categories
LIVE