Prefectura Dâmbovița! Comisie de constatare a pagubelor la culturile agricole generate de secetă! - TV Online RipostaPeNet
Prefectura Dâmbovița! Comisie de constatare a pagubelor la culturile agricole generate de secetă!

Prefectura Dâmbovița! Comisie de constatare a pagubelor la culturile agricole generate de secetă!

TV Online Niciun comentariu

Prefectul Claudia Gilia a dispus, prin Ordinul nr. 186/05.07.2022, constituirea unor comisii de constatare a pagubelor la culturile agricole generate în urma fenomenului meteorologic de secetă pedologică. Aceasta își va derula activitatea în strânsă legătură cu Direcția pentru Agricultură a Județului Dâmbovița şi Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, precum şi cu reprezentanții unităților administrative-teritoriale din județ.

Această măsură a fost luată după ce a fost prelungit termenul de depunere a înştiințărilor scrise, de către agricultori, la unitățile administrativ-teritoriale pe a căror rază se află terenurile agricole afectate de seceta pedologică, prin Ordinul comun al ministrului Afacerilor Interne şi al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, publicat în Monitorul Oficial nr. 662 din 1 iulie 2022, prin care a fost completat Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de seceta pedologică.

În actul normativ anterior menționat se stipulează că utilizatorii de terenuri cu destinație agricolă înscriși în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pot depune înștiințări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până cel mai târziu la data de 1 august 2022 inclusiv, pentru culturile înființate în toamna anului 2021, respectiv până cel târziu la data de 15 noiembrie 2022 inclusiv, pentru celelalte culturi agricole.

Această măsură de prelungire a termenului de depunere a înştiințărilor vine în sprijinul agricultorilor ale căror culturi sunt afectate de seceta severă.

Înştiinţările scrise, depuse de fermieri, trebuie să conțină: datele de identificare ale deţinătorului de teren agricol, suprafaţa totală declarată, suprafaţa calamitată (estimativ pe fiecare dintre culturile calamitate), cu specificarea dacă respectiva suprafaţă se află în zonă irigabilă.

Promovarea și finanțarea acțiunilor și măsurilor urgente de intervenție în vederea înlăturării efectelor manifestării fenomenului de secetă pedologică vor avea la bază procesele-verbale pentru constatarea și evaluarea pagubelor la culturile agricole.

La nivelul județului Dâmbovița, până la acest moment există o singură cerere depusă la Direcția pentru Agricultură a Județului Dâmbovița, care vizează culturile de primăvară aferente anului 2022. Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița

Categories
LIVE