Primăria Răcari! 18 Noiembrie – Ziua mult așteptată de membrii columbofili ai Clubului Voiajorul Ghimpați! - TV Online RipostaPeNet
Primăria Răcari! 18 Noiembrie – Ziua mult așteptată de membrii columbofili ai Clubului Voiajorul Ghimpați!

Primăria Răcari! 18 Noiembrie – Ziua mult așteptată de membrii columbofili ai Clubului Voiajorul Ghimpați!

TV Online Niciun comentariu

👥 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗶𝗻ț𝗮 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿𝗲 𝗮 𝗣𝗿𝗼𝗶𝗲𝗰𝘁𝘂𝗹𝘂𝗶 „𝗖𝗼𝗻𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂ț𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹ă 𝗮 𝗔𝗥𝗥𝗜𝗦𝗘 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗱𝗲𝘇𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹ă 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁𝗶𝘃ă”

👉 În data de 18 noiembrie 2023, Asociația Română de Relații Internaționale și Studii Europene (ARRISE) a organizat conferința de finalizare a proiectului „Consolidarea instituțională a ARRISE pentru dezvoltarea locală participativă”. Proiectul, cu o durată de implementare de 16 luni (19 iulie 2022 – 18 noiembrie 2023), și-a propus consolidarea capacității ARRISE în vederea implicării active în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, cu accent pe strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027 a orașului Răcari din județul Dâmbovița.

👉 Obiectivele proiectului au fost structurate astfel:

1. Creșterea nivelului de cunoștințe și abilități în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local pentru membrii ARRISE: 10 membri ai asociației au participat la programe de formare specifice, cum ar fi elaborarea politicii publice, dezvoltarea durabilă și metodele și tehnici de cercetare socială.

2. Creșterea nivelului de cunoștințe și abilități pentru reprezentanții autorității locale din orașul Răcari: 10 reprezentanți ai autorității locale au participat la programe de formare privind elaborarea politicilor publice și accesarea fondurilor structurale.

3. Realizarea unei analize diagnostic cu implicarea comunității: O analiză a fost efectuată cu participarea autorităților locale, mediului privat, cetățenilor și altor părți interesate, identificând principalele direcții și nevoi de dezvoltare locală.

4. Elaborarea unei propuneri de strategie de dezvoltare locală 2021-2027: În colaborare cu comunitatea locală, ARRISE a dezvoltat o strategie și un mecanism de dialog continuu.

5. Implementarea unui proiect cu finanțare nerambursabilă: Pentru capacitarea ARRISE în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

🎯 Grupul țintă a inclus:

– 10 reprezentanți ai ONG-urilor – membri ARRISE;

– Aleși locali, precum consilieri locali și județeni, primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți ai consiliilor județene;

– Personal din autoritățile și instituțiile publice locale;

– Cetățeni ai orașului Răcari, inclusiv reprezentanți ai mediului de afaceri și alți stakeholderi.

✒️ Concluzii și perspective viitoare: Proiectul a avut un impact semnificativ asupra capacității ARRISE de a contribui la dezvoltarea locală și la formularea de politici publice. Strategia de dezvoltare locală pentru orașul Răcari reprezintă un cadru de referință pentru viitor, iar implicarea activă a comunității a contribuit la creșterea coeziunii și participării publice în procesul de luare a deciziilor locale. Proiectul servește drept model pentru alte inițiative de consolidare a capacității în vederea dezvoltării durabile și participative la nivel local.

#DezvoltareLocală

#ConsolidareInstituțională

#PoliticiPublice

#Formare

#ParticipareComunitară

#StrategieDezvoltareLocală

#AutoritățiLocale

#DezvoltareDurabilă

#ParteneriateLocale

#ARRISE

#Răcari

#Dâmbovița

Categories
LIVE