Retrospectiva de pictură Gheorghe Simion la Muzeul de Artă din Târgoviște! - TV Online RipostaPeNet
Retrospectiva de pictură Gheorghe Simion la Muzeul de Artă din Târgoviște!

Retrospectiva de pictură Gheorghe Simion la Muzeul de Artă din Târgoviște!

TV Online Niciun comentariu

Retrospectiva de pictură Gheorghe SIMION la

Muzeul de Artă din Târgoviște

Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”
Târgoviște, vă invită să vizitați, începând cu data de 18 octombrie 2023, expoziţia de pictură a artistului
dâmbovițean Gheorghe Simion „SIMION. Retrospectivă – Expoziție personală de pictură”, care va
fi deschisă, joi, 19 octombrie 2023, ora 17 00 , la etajul Muzeului de Artă din Târgovişte.
În cadrul expoziției pot fi admirate, într-o retrospectivă restrânsă (majoritatea lucrărilor sale
sunt în colecții particulare), câteva dintre lucrările de pictură semnate de artistul Gheorghe SIMION
provenite din colecția artistului (12 picturi), din colecția de artă a muzeului târgoviștean (7 lucrări),
precum și din câteva colecții particulare accesibile artistului. Aceste picturi, lucrate în ulei pe pânză, au
fost realizate în diferite perioade de creație, unele datând din 1978 / 1979, altele mai recente (după anii
2000); în toate lucrările se poate „citi” pasiunea pentru artă, culoare și natură.
După încheierea activității de profesor (de desen, pictură, istoria artei ș.a.) și formator de
caractere pentru numeroase generații de elevi ai Școlii de Muzică (din 1997 devenită Liceul de Muzică
și Arte Plastice), ulterior denumită Liceul de Arte „Bălașa Doamna” – unde a fost șef de catedră și
mentor pentru tineri artiști și cadre didactice – se retrage la „țară”. Aici, inspirat de zona colinară
mirifică, creează numeroase lucrări care abordează tematica peisajului și a naturii statice (ex: Cătunul
meu, Coș cu mere ș.a.).
Programul încărcat și pasiunea cu care îndruma copiii și-au pus amprenta asupra numărului de
lucrări realizate de-a lungul anilor. Printre amintirile primelor generații de liceeni în perioada anilor
2000, legate de freamătul atelierelor de pictură și desen, se numără și figura profesorului Gheorghe
Simion. Astfel că, în atelierul „nou” de pictură, aflat atunci la primul etaj al clădirii Liceului de Arte
„Bălașa Doamna”, câțiva elevi (rămași în afara orelor de curs) erau uneori martorii transformării pentru
scurt timp a profesorului Gheorghe Simion în artist, momente care surprindeau adăugirea a 2-3 tușe în
varii zone ale lucrării ce stătea de ceva vreme nefinalizată pe șevalet (Omagiu lui Piero della
Francesca).

COMPARTIMENTUL IMAGINE, RELAȚII EXTERNE
TÂRGOVIȘTE 130060 Piața Tricolorului, nr. 1
Tel.: +40 245 207600 Fax: +40 245 212230 E-mail: consjdb@cjd.ro
www.cjd.ro
CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

ROMÂNIA

Acest artist discret în
viața artistică a orașului a fost
membru al filialei UAP
Târgoviște până la desfințarea
acesteia, iar în prezent este
membru al Uniunii Artiștilor
Plastici din România – filiala
Ploiești, participând la
numeroase expoziții organizate de aceasta. Printre expozițiile de grup în care s-a remarcat este cea a
Bienalei de Artă „Gheorghe Petrașcu”, ediția a III-a, Târgoviște, 1996, unde s-a numărat printre
premianți cu lucrarea „Hanul Galben – Târgoviște”. De asemenea, profesorul Simion este inițiatorul
expoziției anuale a cadrelor didactice și elevilor Liceului de Muzică și Arte Plastice „Palete”, prima
ediție debutând în anul 2000 la Galeria Albă a Uniunii Artiștilor Plastici.
Gheorghe Simion este cunoscător a numeroase tehnici artistice, însă preferă, după cum
mărturisesc chiar lucrările sale, urmele penelului în ulei lăsate pe o pânză bine preparată. Înclinația
către minuțiozitate și atenție la detalii, paleta deschisă, uneori chiar diafană ca tonalitate, o găsim și
regăsim în lucrări realizate de-a lungul întregii sale cariere artistice, în compoziții cu tematică inspirată
de paginile ilustre de istorie și istoria artei, peisaje și portrete. Însă cea mai mare pondere o au lucrările
bogate cromatic, profunde, vii, cu acorduri temperate și o paletă preponderent caldă, dar nu
întotdeauna.
Opera sa, în totalitatea ei, ilustrează, pe lângă măiestrie, neobosite căutări și multă trudă, aspecte
și etape ale vieții artistice românești. De asemenea, opera sa, de dinainte de 1990, oglindește tumultul
vremurilor, în care regimul politic crea portițe de constrângere a artiștilor din toate breslele prin
intermediul uniunilor, caselor de cultură ș.a.m.d., și, în același timp, are legătură cu fenomenul – mai
puțin cunoscut astăzi – al înființării colecțiilor muzeale cu un anumit specific.
De aceea, vă invităm la Muzeul de Artă să descoperiți, în perioada 19 octombrie – 30 noiembrie
2023, o parte din opera acestui artist, de o modestie rară, cu o vastă cultură artistică – pe care nu a ezitat
să o împărtășească celor interesați și curioși.

Compartimentul Imagine, Relații Externe al Consiliului Județean Dâmbovița

Categories
LIVE