SNPPC! Solicitare de plată urgentă a ultimei tranșe! - TV Online RipostaPeNet
SNPPC! Solicitare de plată urgentă a ultimei tranșe!

SNPPC! Solicitare de plată urgentă a ultimei tranșe!

TV Online Niciun comentariu

Către,

-MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Cătălin PREDOIU – viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne

   În temeiul Legii dialogului social nr. 367/2022 și al ,,Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special – polițiști din MAI”, Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, organizaţie cu reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate Ordine Publică, este îndrituită să apere drepturile și să promoveze interesele membrilor săi de sindicat.

   Având în vedere competențele care vă revin în calitate de ordonator principal de credite în Ministerul Afacerilor Interne, vă rugăm să ne comunicați următoarele:

    I – Care este cuantumul fondurilor plătite polițiștilor, până la data de 31.12.2023, conform ,,OUG nr. 75 din 14 mai 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare (…)”;

   În concret, OUG nr. 75/2020 prevede la Art. 1: „Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene (…)”:

   1.După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 341 cu următorul cuprins:

   „Art. 341: (1) Prin excepţie de la prevederile art. 34 alin. (1) şi prin derogare de la prevederile art. 45 din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările ulterioare, se recalculează cuantumurile/valorile salariilor de funcţie aflate în plată pentru poliţişti din structurile Ministerului Afacerilor Interne, prin raportare la care se acordă majorările salariale din diferenţa până la nivelul salariilor de funcţie prevăzute de lege pentru anul 2022, având în vedere, după caz, următoarele:

   a) valoarea corespunzătoare sporului de fidelitate prevăzut de legislaţia în vigoare până la data de 31 decembrie 2009, prin raportare la nivelul aferent perioadelor de activitate ale poliţiştilor desfăşurate şi după această dată în instituţiile din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, în calitate de militar, poliţist, funcţionar public şi personal contractual, după caz. Aceasta se include în valoarea salariilor de funcţie ale poliţiştilor;

   b) valoarea corespunzătoare sporului pentru absolvirea instituţiilor de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, prevăzut de legislaţia în vigoare până la data de 31 decembrie 2009. Aceasta se include doar în valoarea salariilor de funcţie ale agenţilor de poliţie care îşi desfăşoară activitatea în domenii corespunzătoare studiilor absolvite, în mod asemănător cu situaţiile în care agenţii de poliţie beneficiază de această valoare;

   c) valoarea sporului pentru condiţii de pericol deosebit prevăzut de legislaţia în vigoare până la data de 31 decembrie 2009, la nivelul maxim aflat în plată pentru activitatea desfăşurată în aceleaşi condiţii, în mod asemănător cu situaţiile în care poliţiştii încadraţi pe funcţii similare beneficiază de această valoare;

   d) valoarea sporului pentru complexitatea muncii prevăzut de legislaţia în vigoare până la data de 31 decembrie 2010, la nivelul maxim aflat în plată pentru activitatea desfăşurată în aceleaşi condiţii, în mod asemănător cu situaţiile în care poliţiştii încadraţi pe funcţii similare beneficiază de această valoare.

   (2) Recalcularea prevăzută la alin. (1) vizează şi perioada de 3 ani, calculată până la 30 ianuarie 2020. În cazul personalului în activitate recalcularea se efectuează şi după data respectivă, lunar, corespunzător condiţiilor în care se desfăşoară activitatea şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

    Punctul doi al acestui articol prevede că „2.După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 391, cu următorul cuprins:

   „Art. 391: (1) Plata eventualelor sume rezultate ca urmare a recalculărilor salariale prevăzute la art. 341, pentru perioada de 3 ani calculată până la data de 30 ianuarie 2020, se va realiza astfel:

a) în primul an de la data de 30 ianuarie 2020 se plăteşte 5% din valoarea sumei rezultate;

b) în al doilea an de la data de 30 ianuarie 2020 se plăteşte 10% din valoarea sumei rezultate;

c) în al treilea an de la data de 30 ianuarie 2020 se plăteşte 25% din valoarea sumei rezultate;

d) în al patrulea an de la data de 30 ianuarie 2020 se plăteşte 25% din valoarea sumei rezultate;

e) în al cincilea an de la data de 30 ianuarie 2020 se plăteşte 35% din valoarea sumei rezultate.

     De asemenea, în calitate de vicepremier al Guvernului și ordonator principal de credite în MAI, vă rugăm să efectuați, în regim de urgență, demersurile necesare recuperării drepturilor salariale restante, având în vedere că, începând cu data de 30 ianuarie 2024, instituțiile angajatoare trebuie să plătească ultima tranșă, de 35%, și să ne comunicați trimestrul/luna în care se vor efectua plățile de către unitățile angajatoare.

   II – Care este cuantumul fondurilor alocate și plătite polițiștilor, la data de 31.12.2023, la nivelul instituției dumneavoastră și a celor subordonate, pentru aplicarea hotărârilor judecătorești rămase definitive, prin care instituțiile au fost obligate la recalcularea salariilor funcționarilor publici și personalului contractual la nivelul maxim.

   Asteptăm răspunsul pe e-mail, la adresa din antet.

   Cu deosebită stimă, 

PREŞEDINTE FSNPPC

Vasile ZELCA

(sursa – SNPPC)

Categories
LIVE