Sprijin pentru România! 1 milion de carduri emise, vouchere sociale! - TV Online RipostaPeNet
Sprijin pentru România! 1 milion de carduri emise, vouchere sociale!

Sprijin pentru România! 1 milion de carduri emise, vouchere sociale!

TV Online Niciun comentariu

INFORMARE PRIVIND VOUCHERELE SOCIALE: A FOST ATINS PRAGUL DE 1 MILION DE

CARDURI EMISE

 Până astăzi, 6 iulie, au fost emise 1 milion de carduri pe care se încarcă ajutorul de 250 de lei
pentru alimente și mese calde.
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a început la 10 iunie distribuirea primelor carduri pe
care sunt încărcate ajutoarele sociale în valoare de 250 de lei, acordate o dată la două luni, până la
finalul anului, prin programul „Sprijin pentru România”. Reamintim că MIPE poartă negocieri cu
reprezentanții Comisiei Europene pentru a oferi acest sprijin până în 2027.
Această măsură, implementată pentru a veni în sprijinul a peste 2,5 milioane de români, este una de
pionierat pentru România din perspectiva numărului de beneficiari. Așa cum instituția noastră și-a
asumat de la începutul derulării programului, la 10 iunie a început distribuirea cardurilor către
beneficiari, iar la 20 iunie a început alimentarea lor, care se face într-un interval de aproximativ 7-
10 zile de la momentul în care este primit de beneficiar.
Mecanismul de distribuire a cardurilor prevede trei etape: 1) producția cardurilor de către unitățile
emitente (imprimarea datelor beneficiarilor și inserarea CIP-ului), 2) împlicuirea și distribuirea la
nivel național de către Poșta Română și 3) încărcarea valorică a cardurilor pe măsură ce acestea
intră în posesia beneficiarilor. Listele cu beneficiari sunt stabilite de Ministerul Muncii și
Solidarității Sociale (MMSS), iar împlicuirea și livrarea cardurilor se realizează de către angajații
Poștei Române.
Întârzieri privind emiterea, cauzate de criza globală de cipuri
„Vreau să știți că deși penuria mondială de cipuri, precum și diverse probleme întâmpinate la nivel
logistic în procesul de distribuire au creat dificultăți, mobilizarea este exemplară. Emitenții și Poșta
lucrează inclusiv în weekend pentru a urgenta procedura, astfel încât cardurile să ajungă la oameni
cât mai repede. Cert este că niciun beneficiar nu va rămâne fără sprijin, acest lucru este garantat.
Acum este cea mai grea etapă, până se distribuie toate cele 2,5 milioane de carduri, pentru
următoarele tranșe totul va fi mult mai cursiv”, a transmis ministru Marcel Boloș.
Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări adresate de către beneficiari
Voucherele în valoare de 250 de lei se încarcă o dată la două luni, până la finalul anului, iar aceste
sume sunt valabile 12 luni de la data încărcării lor.
Atunci când sunt distribuite, cardurile sunt însoțite de scrisori care conțin instrucțiuni de utilizare
(inclusiv codul PIN), detalii despre magazinele unde se pot utiliza cardurile și un număr de telefon
pentru cazurile în sunt probleme.

Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B/ Intrarea str. Menuetului, nr. 7, Victoria Office, Sector 1, București
directia.comunicare@mfe.gov.ro
http://mfe.gov.ro/
https://www.facebook.com/MinisterulInvestitiilorsiProiectelorEuropene/
Cardurile pot fi folosite doar de către beneficiari. În cazuri excepționale, în care beneficiarul nu se
poate deplasa la operatorii economici pentru a utiliza ajutorul, atunci poate încredința tichetele unei
persoane apropiate, dar doar împreună cu actul de identitate.
Pentru a putea afla soldul curent / suma disponibilă pe card și pentru alte informații beneficiarii sunt
rugați să apeleze Serviciul Clienți al emitentului. Numerele de telefon oficiale sunt următoarele:

Edenred: 021 301 33 03 Sodexo: 021 204 46 64 UP România: 0374 66 22 73
Încărcarea săptămânală a cardurilor se face conform următoarei proceduri:
Luni – Poșta confirmă numărul de carduri distribuit în săptămâna precedentă;
Marți – Emitenții trimit facturile pentru numărul de beneficiari pentru care urmează să se încarce
ajutorul;
Miercuri – Are loc transferul de sume între conturile de trezorerie;
Joi și Vineri – Se efectuează încărcarea către fiecare beneficiar;
Prin urmare, pentru tranșa I, încărcarea cu ajutorul de 250 de lei se face într-un interval de
aproximativ 7-10 zile de la momentul primirii cardurilor. Ulterior, procedura de virare se simplifică,
astfel că toți cei peste 2,5 milioane de beneficiari vor primi ajutorul în decurs de 3-5 zile.
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) va actualiza lunar, înainte de fiecare alimentare a
tichetului social, listele cu beneficiari, pentru a verifica eventuale modificări intervenite față de
listele anterioare.
Lista magazinelor unde pot fi utilizate voucherele:
Listele cu operatorii economici unde pot fi utilizare voucherele sunt disponibile aici –
https://bit.ly/3OibV8O. Ele sunt verificate săptămânal, iar dacă există modificări, sunt publicate pe
site-ul MIPE.
Aici găsiți răspunsuri pentru cele mai frecvente întrebări pe tema utilizării voucherelor -–
https://bit.ly/3zMCxe2.
Cine primește voucherele sociale:
a) Pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale
și beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de
pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu
1.500 lei;
b) Persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete
lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
c) Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie
sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B/ Intrarea str. Menuetului, nr. 7, Victoria Office, Sector 1, București
directia.comunicare@mfe.gov.ro
http://mfe.gov.ro/
https://www.facebook.com/MinisterulInvestitiilorsiProiectelorEuropene/
d) Familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau
egale cu 600 lei;
e) Familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
f) Persoanele fără adăpost, așa cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în
vigoare.

Categories
LIVE