Viorel Drăghici & Corneliu Ștefan! Împreună pentru dezvoltarea comunei Potlogi! - TV Online RipostaPeNet
Viorel Drăghici & Corneliu Ștefan! Împreună pentru dezvoltarea comunei Potlogi!

Viorel Drăghici & Corneliu Ștefan! Împreună pentru dezvoltarea comunei Potlogi!

TV Online Niciun comentariu

#ÎmpreunăReușim și la #Potlogi!

192.828.715 de lei este suma record pe care #Echipa#PSD de la primăria Potlogi o are în momentul de față, contractată pe proiecte aflate în diferite stadii de implementare în comună.

Viceprimarul cu atribuții de primar, Drăghici Viorel, și colegii săi din consiliul local acoperă cu aceste investiții foarte multe dintre nevoile oamenilor din Potlogi.

Atragerea unor sume atât de mari necesită foarte multă muncă, iar echipa de aici a demonstrat că este mai mult decât capabilă să continue la Primăria Potlogi.

𝟏. Rețele de apă și canalizare – 84.000.000 lei:

▫️ Extinderea cu 43 km a rețelei de distribuție a apei potabile

▫️ 2.438 de noi branșamente le rețeau de apă potabilă

▫️ Extinderea cu 27 km a rețelei de canalizare

▫️ 1.392 racorduri noi la rețeaua de canalizare

▫️ 3,2 km conducte de refulare

▫️ 325 racorduri gratuite în satul Potlogi

𝟐. Înființare sistem de canalizare menajeră în satele Pitaru și Vlăsceni – 26.115.804 lei

𝟑. Extinderea rețelei de gaze naturale pe străzile (total sau parțial, după caz): Intrarea Teilor, Bolovani, Pădurii, Ghinești, Înv. Istrate, Heleșteului, Nucești, Malaieru, Sabarului, Birou, Zăvoiului, Căminului, Fdt. Transformatorului, Islazului, Grădiniței, Bisericii, Înv. Rădulescu, Stadionului, Gârlei, Grădina Grecului, Înv. Brebenel, Idor, Crucii, Fdt. Gheraliu, Fdt. Romilor, Fdt. Bolintineanu, Haroria, Strada 1, Strada 2, Strada 3, Strada 4, Strada 5, Strada 6, Strada 7, Strada 8, Strada 9, Strada 10, Strada 11, Strada 12 – 7.500.000 lei

𝟒. Înființare Centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna Potlogi – 4.061.994,50 lei

𝟓. Modernizarea Aleilor Papaleților și Pieței – 623.072,76 lei

𝟔. Construirea și dotarea creșei din satul Românești – 11.886.810,72 lei

𝟕. Construire pistă de biciclete în comuna Potlogi – 2.193.825,75 lei

𝟖. Achiziționarea unui microbuz școlar electric pentru elevii din comuna Potlogi – 1.200.000 lei

𝟗. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Potlogi – 1.066.909,41 lei

𝟏𝟎. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Românești – 683.727,10 lei

𝟏𝟏. Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare cultural-turistică a monumentului istoric Adormirea Maicii Domnului – Strâmbeanu din satul Pitaru – 7.977.833,70 lei

𝟏𝟐. Înființarea și dotarea Grădiniței din sat Românești – 2.922.362,52 lei

𝟏𝟑. Amenajare girație, trotuare, parcări și rigole de scurgere a apelor în comuna Potlogi – 1.242.645,10 lei

𝟏𝟒. Amenajare trotuare, accese la proprietăți și scurgerea apelor pe DJ711A și DJ711D – 2.251.859,69 lei

𝟏𝟓. Consolidarea, modernizare, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale din satul Românești – 9.785.476,07 lei

𝟏𝟔. Modernizare drumuri de interes local în comuna Potlogi – centura ocolitoare – 9.623.552,98 lei

𝟏𝟕. Modernizare drumuri de interes local pe străzile Toporaș, Gârlei, Vlăsceni, Bisericii, Zăvoiului, Românești, Fundătura Călin, Fănică, Stănescu și Slamnei – 1.299.684,95 lei

𝟏𝟖. Lucrări de întreținere a străzilor din satul Românești (Strada 1-12) – 1.092.665,15 lei

𝟏𝟗. Teren sintetic în satul Potlogi – 100.000 lei

𝟐𝟎. Amenajare spații verzi (ronduri, parc, scuar), reparații de borduri, pavele și amenajare parcare în comuna Potlogi – 645.000 lei

𝟐𝟏. Instalarea stațiilor de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride – 1.087.203,34 lei

𝟐𝟐. Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public – 2.621.223,31 lei

𝟐𝟑. Construirea unei săli de sport în comuna Potlogi – 5.752.382,05 lei

𝟐𝟒. Construire capacitate de producție a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum în comuna Potlogi – parc fotovoltaic

𝟐𝟓. Reabilitarea și dotarea Căminului Cultural din satul Vlăsceni – 2.900.000 lei

𝟐𝟔. Înființare cartier ANL – 21 de locuințe sociale în satul Românești – 4.194.682,15 lei

#ÎmpreunăReușim

#PSD#Dâmbovița

(sursa – PSD Dâmbovița)

Categories
LIVE
Video recente
Video recente
Seminar la Biblioteca Județeană IH Rădulescu Dâmbovița Târgoviște!
TV Online 22 aprilie 2024
Strop de bucurie! Magazinul SportTop din Târgoviște, alături de Campania Îmbracă un Copil cu Haine noi de Sfintele Paști!
TV Online 21 aprilie 2024
Claudia Gilia, Prefectul Județului Dâmbovița, la expoziția de fotografie Woman Eyes!
TV Online 21 aprilie 2024
BeTube Recent Posts
BeTube Recent Posts
Seminar la Biblioteca Județeană IH Rădulescu Dâmbovița Târgoviște!
TV Online 22 aprilie 2024
Strop de bucurie! Magazinul SportTop din Târgoviște, alături de Campania Îmbracă un Copil cu Haine noi de Sfintele Paști!
TV Online 21 aprilie 2024
Claudia Gilia, Prefectul Județului Dâmbovița, la expoziția de fotografie Woman Eyes!
TV Online 21 aprilie 2024