Alarmă! Cresc cazurile de violență domestică contra copilului! - TV Online RipostaPeNet
Alarmă! Cresc cazurile de violență domestică contra copilului!

Alarmă! Cresc cazurile de violență domestică contra copilului!

TV Online Niciun comentariu

Numărul cazurilor de violență domestică împotriva copilului a crescut alarmant. În total, în
ultimul an au fost înregistrate 17.709 cazuri de abuz asupra copiilor. Care sunt simptomele

abuzului

 În anul 2023 au fost înregistrate 17.709 cazuri de abuz asupra copiilor, dintre care 2.249 au fost
abuzuri emoționale, 1.994 au fost abuzuri fizice și 1.504 au fost abuzuri sexuale.
 Jumătate dintre copii declară că părinții lor folosesc pedeapsa corporală și la fel de mulți devin
victimele bullying-ului în școli.
 Studiile arată că jumătate dintre copiii abuzați sexual au ideație suicidară.

București, 5 iunie 2024: Potrivit datelor statistice ale Autorității Naționale pentru Protecția
Drepturilor Copilului și Adopție, în perioada ianuarie – decembrie 2023 au fost înregistrate 17.709
cazuri de abuz asupra copiilor, dintre care 1.994 au fost abuzuri fizice, 2.240 au fost abuzuri
emoționale și 1.504 au fost abuzuri sexuale. Cele mai multe cazuri intrate în atenția autorităților
au fost cele de abuz prin neglijare – 11.605. Au fost și cazuri extrem de grave, de exploatare prin
muncă – 210, exploatare pentru comiterea de infracțiuni – 113 și exploatare sexuală – 43.
Totodată, în 2023 au fost înregistrate 766 de cazuri de violență domestică împotriva copilului, în
creștere față de anul anterior (676), dintre care 10 au fost cazuri încadrate la categoria omor (date
Ministerul Public). Marcând Ziua împotriva Violenței asupra Copilului în România, Organizația
Salvați Copiii România atrage atenția asupra efectelor pe termen lung ale creșterii unui copil într-
un mediu marcat de violență domestică, de la probleme de sănătate emoțională până la cele de
sănătate fizică.
În ceea ce privește distribuția pe sexe, numărul fetelor victimă este sensibil mai mare, 9.679, față de
cel al băieților, 8.030, cu o diferență dramatică în cazurile de abuz sexual, unde numărul fetelor
victimă este de 1.332, față de 172, victime de sex masculin.

Distribuţia pe sexe

Cazuri de: Masculin Feminin Total
a) Abuz fizic 1053 941 1994
b) Abuz emoţional 1021 1219 2240
c) Abuz sexual 172 1332 1504
d) Neglijare 5580 6025 11605
e) Exploatare prin muncă 115 95 210
f) Exploatare sexuală 5 38 43
g) Exploatare pentru
comitere infracţiuni 84 29 113
Total 8030 9679 17709

2
Ziua împotriva Violenței asupra Copilului în România a fost consacrată la data de 5 iunie prin Legea
nr. 497/2006. Scopul acesteia este prevenirea şi combaterea violenţei împotriva copilului, prin
schimbarea mentalității adulților.
Copiii martori la violenţa domestică sunt supuşi unui risc crescut de abuz şi afectare a dezvoltării
psiho-emoţionale sănătoase. Simptome:
Copiii care trăiesc într-un mediu unde violenţa în familie a devenit un mod de viaţă riscă să fie
traumatizaţi psihic. În plus, violenţa domestică predispune la un mediu în care dreptul copilului la
protecţie, siguranţă şi îngrijire este frecvent încălcat.
Fie că sunt victime ale violenţei în familie sau doar martori, consecinţele îşi pun amprenta atât
asupra copilăriei, cât şi asupra vieţii de adult.
Copiii care cresc în familii violente dezvoltă comportamente şi o condiţie fizică ce-i face uşor de
recunoscut. Ei prezintă:

 • probleme fizice, boli inexplicabile, expunere la accidente în casă şi în afara casei, dezvoltare
  fizică mai lentă;
 • probleme emoţionale şi mentale: anxietate, depresie, sentiment de culpabilitate, frica de
  abandon, izolare, furie, frica de răniri şi moarte;
 • probleme psihologice: neîncredere în sine, stimă de sine negativă, tulburări de învăţare,
  deficit de atenţie, dezechilibre motivaţionale etc;
 • probleme de comportament: agresivitate sau pasivitate la agresiunile celorlalţi, probleme cu
  somnul, enurezis, bătăi, fuga de acasă, sarcină în adolescenţă, relaţii pentru a scăpa de
  acasă, auto-mutilare, consum de droguri şi alcool, comportament defensiv cum ar fi
  minciuna;
 • probleme şcolare – risc de abandon şcolar, scăderi bruşte în performanţele şcolare, lipsa de
  concentrare, lipsa de complianţă la regulile sociale;
 • identificare cu eroi negativi.
 • Un lucru mai puţin luat în considerare până acum este faptul că în rândul tinerilor a crescut
  fenomenul sinuciderii, al tentativelor de suicid şi că pe primul loc în rândul cauzelor se află
  climatul familial deteriorat şi slaba comunicare în cadrul familiei.
  Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a precizat: „Un copil care a fost
  victima unui abuz, în orice formă, este într-o stare posttraumatică, manifestată prin anxietate, lipsa
  somnului, apatie. Este important ca mediul socio-emoțional în care un copil se dezvoltă să fie unul
  care îi dă sentimentul de siguranță. Frica blochează dezvoltarea unui copil, pe termen lung. În aceste
  condiţii, orice demers care îşi propune să contribuie la prevenirea şi combaterea violenţei domestice
  nu va fi complet şi eficient fără targetarea copiilor și care să includă activităţi de conştientizare,
  educaţie, intervenţie şi protecţie.”

Ce spun studiile?
 Există o corelaţie importantă între abuzul asupra partenerului de cuplu şi abuzul asupra
copilului; probabilitatea ca un copil să sufere abuz emoţional şi fizic în context de violenţă
domestică este foarte mare.
 A fi martor la violenţa domestică îl învaţă pe copil că violenţa între membrii familiei
reprezintă un model de comportament adecvat sau obişnuit. Mulţi băieţi care cresc în familii
în care soţul îşi abuzează fizic şi emoţional soţia devin la rândul lor abuzatori.

3
 Studii din domeniul ştiinţelor sociale arată acei copii care cresc în medii familiale violente
trec prin experienţe traumatice şi, ca atare, sunt expuşi riscului de a dezvolta tulburări
emoţionale şi comportamentale severe: anxietate, depresie, stres posttraumatic,
comportament agresiv, dezvoltă comportamente de bullying în mediul şcolar, risc crescut de
victimizare.
 Copiii care încearcă să îşi protejeze părintele victimă a abuzului sunt în risc crescut de a fi ei
înşişi abuzaţi.
 Copiii expuşi la violenţă domestică prezintă risc crecut de a dezvolta tulburare de conduită în
adolescenţă şi prezintă un nivel scăzut de încredere în propriile abilităţi de management al
furiei, autocontrol şi comportament de protecţie în relaţiile de cuplu.
Note pentru redactori:
 Protecția copiilor împotriva violenței și abuzului sexual este deficitară
Jumătate dintre copii declară că părinții lor folosesc pedeapsa corporală și la fel de mulți devin
victimele bullying-ului în școli. 20% dintre cazurile de abuz sexual raportate ajung în instanță și doar
5% se soldează cu condamnări penale, doar 1 din 4 astfel de decizii fiind pronunțate cu trimiterea la
închisoare a agresorilor.
În ultimii 10 ani, procentul copiilor care afirmă că știu cui să ceară ajutorul într-o situație de risc a
rămas constant în cazul exploatării prin muncă sau al producerii de materiale cu conținut sexual, dar
a scăzut în cazul abuzului fizic (cu 4.7 puncte procentuale) și în cazul abuzului sexual (cu 3.4 puncte
procentuale). Îngrijorător este faptul că, deși cei mai mulți dintre copii (65%) pot recunoaște un
abuz, doar 1 din 3 se află în situația de a ști cui să ceară ajutorul și de a avea și încredere în acea
persoană sau instituție de referință.
Din totalul de 3.439 de raportări primite la punctul civic organizat de Organizația Salvați Copiii pentru
raportarea conținutului dăunător pentru copii întâlnit online, în perioada 01 ianuarie-30 aprilie 2024,
3.356 erau materiale care se încadrează la Child Sexual Abuse Material (CSAM). 3.359 dintre
notificările procesate au fost transmise către ofițerii specializați ai IGPR. Din totalul rapoartelor
procesate, 3.161 sunt materiale autogenerate chiar de către minori. Cele mai multe victime sunt de
gen feminin (3.158 de rapoarte), în vreme ce 169 de rapoarte arătau victime cu vârste de sub 10 ani.
 De peste 34 ani, Salvați Copiii dezvoltă programe pentru combaterea și prevenirea oricăror
forme de violență sau abuz asupra copiilor, prin acțiuni directe de educație și consiliere pentru copii,
părinți și profesioniști din domeniu, prin colaborarea cu autoritățile în vederea îmbunătățirii cadrului
legislativ specific și prin campanii ample de conștientizare a publicului larg privind reducerea
nivelului de acceptare socială a pedepselor corporale și a tratamentelor umilitoare asupra copiilor,
încălcări grave ale drepturilor lor la protecție și sănătate.
Persoană de contact: Mihaela Dinu, manager proiect, Organizația Salvați Copiii, tel. 0723276350,
email – mihaela.dinu@salvaticopiii.ro.


Despre Organizaţia Salvaţi Copiii:
De 34 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide
în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din
organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societate și autoritatea

4
publică, în beneficiul copilului. În cele peste trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ
în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a
militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea
interesului superior al copilului. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare
organizație independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de
membri și desfășoară programe în 118 țări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru
fiecare copil, dreptul său la 5 supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne
MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea
schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. Peste 3.800.000 de copii au fost implicați în
programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

Categories
LIVE
Video recente
Video recente
Rezultatele studiului sectorial asupra pieței românești de prefabricate din beton de mici dimensiuni!
TV Online 12 iunie 2024
Corneliu Ștefan! Prima porțiune de asfalt, la Halta Teiș, pentru DJ 712 Târgoviște – Șotânga!
TV Online 12 iunie 2024
Primarul Târgoviștei, Daniel Cristian Stan! Lucrările de reabilitare la Școala Radu cel Mare, aproape gata!
TV Online 12 iunie 2024
BeTube Recent Posts
BeTube Recent Posts
Rezultatele studiului sectorial asupra pieței românești de prefabricate din beton de mici dimensiuni!
TV Online 12 iunie 2024
Corneliu Ștefan! Prima porțiune de asfalt, la Halta Teiș, pentru DJ 712 Târgoviște – Șotânga!
TV Online 12 iunie 2024
Primarul Târgoviștei, Daniel Cristian Stan! Lucrările de reabilitare la Școala Radu cel Mare, aproape gata!
TV Online 12 iunie 2024