Atenție, Buletin Rutier, Consiliul Județean Dâmbovița! Află (și) programul lucrărilor la infrastructura rutieră! - TV Online RipostaPeNet
Atenție, Buletin Rutier, Consiliul Județean Dâmbovița! Află (și) programul lucrărilor la infrastructura rutieră!

Atenție, Buletin Rutier, Consiliul Județean Dâmbovița! Află (și) programul lucrărilor la infrastructura rutieră!

TV Online Niciun comentariu

Consiliul Judeţean Dâmboviţa informează participanţii la traficul rutier că, în perioada 9 – 13
octombrie 2023, va desfășura, prin societățile comerciale de profil, următoarele activități de
infrastructură rutieră:

 1. Protejarea corpului și platformei drumului, prin șanțuri și rigole pavate, podețe laterale pe DJ 712B,
  la Vulcana Pandele
 2. Protejarea corpului și platformei drumului, prin șanțuri și rigole pavate, podețe laterale pe DJ 702G,
  la Potlogeni
 3. Protejarea corpului și platformei drumului, prin șanțuri și rigole pavate, podețe laterale pe DJ 711C,
  la Băleni
 4. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică DJ 711A Cojasca – Săbiești
 5. Întreținerea podurilor, pasajelor, podețelor – DJ 702L la Scheiu de Sus, punct Valea Prodilei
 6. Întreținerea podurilor, pasajelor, podețelor – DJ 702L la Telești, km 22+762
 7. Covor bituminos DJ 401A Potlogi – Palatul Brâncovenesc
 8. Covor bituminos DJ 702A Drăgăești – Potocelu
 9. Covor bituminos DJ 702B Șuța Seacă – Raciu – lucrări pregătitoare
 10. Siguranța circulației
 • semnalizare rutieră – montaj indicatoare rutiere și elemente pentru siguranța circulațe
 1. Modernizare DJ 720B Ulmi – Nisipuri – Gura Ocniței, km 0+572 – 6+384, L= 5,812 km
 2. Modernizare DJ 720 Moreni – limită județ Dâmbovița
 3. Modernizare drumuri locale în comuna Buciumeni, satele Buciumeni și Valea Leurzii
 4. Reabilitare DJ 712 A Runcu – Râu Alb
 5. Pod de legătură între DJ 714 și Camping Zănoaga
 6. Modernizare DJ 503 și DJ 611 pe traseul limită județ Teleorman – Glogoveanu – Fierbinți – limită
  județ Argeș – etapa II
 7. Pod pe DJ 711 E, km 3+680 peste Râul Ialomița, la Ibrianu
  NOTĂ

ATENŢIE! BULETIN RUTIER

 1. Circulația publică pe podul pe DJ 702D peste râul Dâmbovița, în comuna Dragomirești, km
  11+647, este restricționată:
 • Accesul autovehiculelor cu masa mai mare de 20 tone este interzis
 • Viteza este limitată la 30 km/oră
 • Circulația pe banda amonte a podului peste râul Dâmbovița este interzisă
  Variante ocolitoare :

COMPARTIMENTUL IMAGINE, RELAȚII EXTERNE
TÂRGOVIȘTE 130060 Piața Tricolorului, nr. 1
Tel: +40 245 207600 Fax: +40 245 212230 E-mail: consjdb@cjd.ro
www.cjd.ro
CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

ROMÂNIA

2

 • Dragomirești (DJ
  702D – intersecție cu DN
  72A) – Gheboieni (DN
  72A – intersecție cu DJ
  702M) – Tătărani
  (DJ 720M – intersecție cu
  DJ 702B) – Decindeni
  (DJ 702B – intersecție DJ
  702D); (DN 72A –
  DJ 720M – DJ 702B)
 • Dragomirești (DJ 702D – intersecție cu DN 72A) – Târgoviște (DN 72A – intersecție cu
  DN72) – Lucieni (DN – intersecție cu DJ 702B) – Decindeni (DJ 702B intersecție – DJ 702D);
  (DN 72A – DN72 – DJ 702B)
 1. Circulația rutieră pe podul peste Valea Prodilei, pe DJ 702L, km 10+736, Scheiu de Sus, este
  închisă.
 2. Pe podul situat pe DJ 714, Glod (DN 71) – Sanatoriul Moroeni – Peștera, km 32+106 –
  platoul Padina, punctul ,,Diana” (Casa Justin), circulația vehiculelor cu greutatea mai mare
  de 2,5 tone pe osie este restricționată; pentru acestea, există o variantă provizorie de
  circulație.
 3. Circulația vehiculelor cu masă mai mare de 3,5 t pe DJ 719, sectorul intersecție DN 72 –
  Răzvad și sectorul intersecție cu str. Magrinii, Târgoviște, este restricționată.
 4. Circulaţia publică pe podul peste râul Argeş, pe DJ 702A, la Pătroaia, este închisă.
  Variantele ocolitoare sunt drumurile locale.
 5. Circulația rutieră pe DJ 714, sectorul Cabana Bolboci – Cheile Coteanu, a fost închisă
  pentru a se putea executa lucrări de modernizare a traseului. Varianta ocolitoare este
  traseul DC 148 Zănoaga – malul stâng al Lacului Bolboci – Cheile Coteanu.
 6. Sectoarele de drumuri judeţene care prezintă degradări şi alte pericole:

 DJ 503, sectorul Fierbinți
 DJ 702A Mănești – Potocelu
 DJ 720A Gheboaia – Finta
 DJ 710 Pucioasa – Bezdead – sectoare cu drum îngustat și avariat în zona
Miculești – Măgura – Bezdead
 DJ 716 Priboiu – Glodeni
 DJ 714 sectorul Glod – Sanatoriul Moroeni – intersecție drum de legătură Cabana
Dichiu

Recomandări pentru participanţii la trafic:

 • Se va reduce viteza și se va circula cu atenţie mai ales în zonele semnalizate cu indicatoare
  rutiere ce au semnificaţia „drum cu denivelări”; viteza trebuie adaptată la starea părţii
  carosabile.
 • Recomandăm ca deplasările pe traseele montane să se realizeze cu autovehicule echipate
  corespunzător şi, totodată, să se acorde o atenţie sporită zonelor cu drum îngustat, zonelor
  cu alunecări de teren şi acolo unde există posibilitatea de dislocare a anrocamentelor.
 • Vă rugăm să vă informați, în prealabil, în legătură cu condițiile meteorologice din zonă în
  perioadele de atenționare de vreme rea, prin intermediul Administrației Naționale de
  Meteorologie.

COMPARTIMENTUL IMAGINE, RELAȚII EXTERNE
TÂRGOVIȘTE 130060 Piața Tricolorului, nr. 1
Tel: +40 245 207600 Fax: +40 245 212230 E-mail: consjdb@cjd.ro
www.cjd.ro
CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

ROMÂNIA

3

 • Se va respecta, cu
  strictețe, semnificația
  indicatoarelor
  rutiere de informare,
  semnalizare și
  reglementare.
  Detalii suplimentare
  despre situaţia sectoarelor
  mai sus-amintite se pot obţine
  de la Consiliul Judeţean
  Dâmboviţa – Direcţia Tehnică, tel. 0245 207625, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00.
  Compartimentul Imagine, Relații Externe, Consiliul Județean Dâmbovița
Categories
LIVE