Conducerea Universității Petrol – Gaze Ploiești, vizită la Universitatea Valahia Târgoviște! - TV Online RipostaPeNet
Conducerea Universității Petrol – Gaze Ploiești, vizită la Universitatea Valahia Târgoviște!

Conducerea Universității Petrol – Gaze Ploiești, vizită la Universitatea Valahia Târgoviște!

TV Online Niciun comentariu

Universitatea „Valahia” din Târgoviște a primit joi, 06 iunie 2024, vizita conducerii
Universității Petrol-Gaze din Ploiești, la sediul Rectoratului, din Campusul Universității.
La întâlnire au luat parte Rectorul Universității „Valahia” din Târgoviște, conf. univ. dr.
ing. Ioan-Corneliu SĂLIȘTEANU, Președintele Senatului universitar, conf. univ. dr. Claudia
GILIA, Prorectorii universității: conf. univ. dr. ing. Henri George COANDĂ, Pr. prof. univ. dr.
Marian VÎLCIU, prof. univ. dr. ing. Daniel Emil Constantin DUNEA și prof. univ. dr. Florin
RADU, respectiv Directorul general administrativ – conf. univ. dr. ing. Iulian Nicolae UDROIU;
Rectorul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, conf. univ. dr. ing. Alin DINIȚĂ, Președintele
Senatului universitar conf. univ. dr. ing. Aurelia PĂTRAȘCU, Prorectorii: conf. univ. dr. ing.
Daniela POPOVICI, conf. univ. dr. Alina Gabriela BREZOI, Directorul general administrativ ec.
Ștefan DRĂGAN și Directorul CSUD – prof. univ. dr. ing. Răzvan George RÎPEANU.
În cadrul întâlnirii, au fost dezbătute subiecte precum: posibilități de colaborare în
domeniul cercetării științifice, oportunități academice pentru studenți și profesori, dezvoltarea
unor programe de studii, crearea unor proiecte de colaborare academică și de cercetare, schimbul
de bune practici în educație și domeniul cercetării, precum și întărirea relațiilor de parteneriat
între Universitatea „Valahia” din Târgoviște și Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.
Aceste inițiative urmăresc să contribuie la evoluția ambelor instituții în peisajul academic
românesc, conturând o viziune de ansamblu a colaborării celor două universității unite de un
scop comun: creșterea prestigiului instituțional.
Rectorul universității, conf. univ. dr. ing. Ioan-Corneliu SĂLIȘTEANU, a subliniat rolul
esențial pe care Universitatea „Valahia” din Târgoviște îl are în educarea și formarea tinerilor
specialiști, în dezvoltarea comunității locale, regionale, dar și la nivel național și internațional.

MINISTERUL EDUCAŢIEI

UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE
Str. Aleea Sinaia, Nr. 13, 130004, Târgovişte, România
Tel: +40-245-206101, Fax: +40-245-217692
rectorat@valahia.ro, www.valahia.ro

ARACIS 2021
CALIFICATIV
Grad de încredere ridicat
Totodată, domnul Ioan-Corneliu SĂLIȘTEANU a evidențiat importanța consolidării
identității universității, menținerea acesteia și deschiderea către alianțe și consorții având ca
partener Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, fiind și singurele universități din Regiunea Sud-
Muntenia.
De asemenea, au fost dezbătute propuneri de proiecte care încurajează extinderea
colaborării dintre cele două universități, cum ar fi crearea unor grupuri de lucru active, prin
intermediul cărora să se răspundă nevoilor pe care mediul socio-economic le impune.
Pe de altă parte, s-a discutat despre importanța dezvoltării unor programe de studiu în
limbă străină, respectiv despre organizarea unor competiții naționale, astfel, fiind valorificate
șansele pentru modernizarea și diversificarea ofertei educaționale.
Rectorul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, conf. univ. dr. ing. Alin DINIȚĂ, a
evidențiat necesitatea și eficiența unui parteneriat între universități, subliniind impactul pozitiv
pe care acesta îl va avea asupra comunității.
Astfel, prin inițiativele educaționale și de cercetare propuse, Universitatea „Valahia” din
Târgoviște marchează încă o pagină importantă în evoluția sa.

COMPARTIMENTUL DE RELAȚII PUBLICE

Categories
LIVE
Video recente
Video recente
Rezultatele studiului sectorial asupra pieței românești de prefabricate din beton de mici dimensiuni!
TV Online 12 iunie 2024
Corneliu Ștefan! Prima porțiune de asfalt, la Halta Teiș, pentru DJ 712 Târgoviște – Șotânga!
TV Online 12 iunie 2024
Primarul Târgoviștei, Daniel Cristian Stan! Lucrările de reabilitare la Școala Radu cel Mare, aproape gata!
TV Online 12 iunie 2024
BeTube Recent Posts
BeTube Recent Posts
Rezultatele studiului sectorial asupra pieței românești de prefabricate din beton de mici dimensiuni!
TV Online 12 iunie 2024
Corneliu Ștefan! Prima porțiune de asfalt, la Halta Teiș, pentru DJ 712 Târgoviște – Șotânga!
TV Online 12 iunie 2024
Primarul Târgoviștei, Daniel Cristian Stan! Lucrările de reabilitare la Școala Radu cel Mare, aproape gata!
TV Online 12 iunie 2024