DGASPC Dâmbovița! Întâlnire de informare și consiliere cu tinerii peste 17 ani! - TV Online RipostaPeNet
DGASPC Dâmbovița! Întâlnire de informare și consiliere cu tinerii peste 17 ani!

DGASPC Dâmbovița! Întâlnire de informare și consiliere cu tinerii peste 17 ani!

TV Online Niciun comentariu

Întâlnire de informare și consiliere cu tinerii care se pregătesc pentru viața

independentă

Întâlnirea face parte din campania națională de informare a Ministerului Familiei, Tineretului și
Egalității de Șanse și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.
Evenimentul a fost găzduit de Centrul internațional de conferințe al Universității Valahia din
Târgoviște – Corpul K și au participat reprezentanți de la: ANPDCA, Consiliul Județean Dâmboviţa,
Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Serviciul de Combatere a Crimei Organizate Dâmbovița,
Biroul Siguranță Școlară – IPJ Dâmboviţa, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog
Dâmbovița, Consiliul Elevilor Dâmbovița. Cu toții au avut mesaje de susținere pentru tinerii care vor
păși în viața independentă, dar și sfaturi, astfel încât să se țină departe de activitățile infracționale și să
urmeze calea educației, pentru a avea un viitor strălucit.
Adolescenții și tinerii au fost consiliați asupra drepturilor financiare pe care le au la ieșirea din
sistemul de protecție socială, conform modificărilor legislative. Mai exact, au fost explicate articolele
55 și 129, din Legea nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind
protecția și promovarea drepturilor copilului, astfel:

 • Tinerii din sistemul de protecție specială  beneficiază de o serie de măsuri de sprijin, de
  natură financiară, din partea statului, până la împlinirea vârstei de 26 de ani.
 • La cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, dacă îşi
  continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi, protecția specială se acordă, în
  condițiile legii, pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani.
 • Tânărul care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de
  protecţie specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie,
  fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de
  protecţie specială, în scopul facilitării integrării sale sociale.
 • La încetarea măsurii de protecţie specială, tinerii aflați în situaţiile prevăzute îşi pot da
  acordul cu privire la monitorizarea situației lor după încetarea măsurii de protecţie specială şi după
  informarea lor obligatorie de către managerul de caz cu privire la acest drept
 • În ultimul an în care tinerii se află în sistemul de protecţie specială, direcţia generală de
  asistenţă socială şi protecția copilului are obligaţia de a-i sprijini în căutarea unui loc de muncă şi a
  unui loc de cazare.
 • Tinerii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială pot opta pentru continuarea
  măsurii de protecţie specială sau pentru primirea unei indemnizații lunare în valoare de 4,8 ISR
  (2870.40 lei lunar) până la vârsta de 26 de ani, dacă fac dovada că urmează o formă de învăţământ la
  zi sau au un loc de muncă.
 • Aceste drepturi au scopul de a-i sprijini în vederea asumării unei vieți independente și a unei
  mai bune integrări a acestora în comunitate.
 • Odată aleasă această opțiune, tinerii trebuie să fie conștienți cu privire la responsabilitățile pe
  care și le asumă, revenirea în sistemul de protecție specială nemaifiind posibilă.
  CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA
COPILULUI Asistență socială copii: Târgovişte, str. I.C.Visarion, nr.8, cod 130011; Tel: 0245-

217686, 614615, 617042;
Fax: 0245-614623

Asistență socială adulți: Târgoviște, str. Mr.Brezişeanu, nr. 25, cod 130035;  Tel: 0245-617348, 611915;
Fax:0245-617348

e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com; website: www.dgaspcdb.ro

operator de date cu caracter personal nr. 8980

De la 1 octombrie 2022, de când au intrat în vigoare noile modificări legislative, 131 de tineri au
părăsit sistemul de protecție și beneficiază de sprijinul financiar de la stat.
D.G.A.S.P.C Dâmboviţa transmite tuturor tinerilor care devin sau care deja au devenit
independenți că rămânem alături de ei oricând au nevoie de sprijin sau de un sfat!

DIRECTOR GENERAL,
Jr. Ionela Sandu

Categories
LIVE