Bacalaureatul se schimbă radical! Ce se întâmplă cu examenul la Limba Română! - TV Online RipostaPeNet
Bacalaureatul se schimbă radical! Ce se întâmplă cu examenul la Limba Română!

Bacalaureatul se schimbă radical! Ce se întâmplă cu examenul la Limba Română!

TV Online Niciun comentariu

Schimbări importante în educație în urma consultărilor cu sindicatele din învățământ. Ministrul Sorin Cîmpeanu anunță examen de admitere la colegii, nu doar la cele naționale, din 2024, Evaluarea Națională pentru toți elevii, limba română – probă distinctă la bacalaureat din 2027.

„Posibilitatea legală a organizării concursului propriu de admitere la nivel de colegiu (nu numai la nivelul colegiilor naționale), cu condiția ca această admitere să fie organizată imediat după susținerea examenului de Evaluare Națională” a fost anunțată, vineri dimineață, de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, drept una dintr-un total de “5 decizii majore rezultate în urma consultărilor ministerului Educației cu federațiile sindicale”.

Schimbări la BAC

Referitor la examenul național de Bacalaureat a fost agreat ca Limba și literatura română (inclusiv gramatica) să constituie o probă distinctă în cadrul examenului național de Bacalaureat.

– Structura probei de Limba romana va permite evaluarea competențelor specifice, eliminând accentul pus pe învățarea mecanică.

– Promovarea examenului național de Bac va fi condiționată de obținerea mediei 6, pe baza notelor obținute la proba de Limba și literatura română și la proba A, care cuprinde discipline din trunchiul comun (matematica, fizică, chimiebiologieistorie, geografie și științe socio-umane)

– Referitor la proba E de la Bacalaureat (proba specifică profilului/specializării), “a fost agreat faptul că își va păstra caracterul facultativ (…) Pentru încurajarea participării absolvenților de liceu la proba E, având în vedere nivelul de dificultate al subiectelor realizate astfel încât să permită acordarea unei calificări de nivel 4, aceasta nu va condiționa promovarea examenului național de bacalaureat.”

– A fost prezentată modalitatea în care evaluarea la Bacalaureat se va realiza în format digital (asistat de calculator); acest fapt nu înseamnă că toți itemii vor fi de tip grilă! Vor fi și itemi cu răspuns deschis, itemi de tip întrebare structurată, eseu etc

– Bacalaureatul în noua formă este prevăzut a fi implementat în 2027, după realizarea noilor planuri-cadru și a noilor programe pentru ciclul liceal, pentru prima generație care studiază pe baza noilor programe începând cu clasa a IX-a, anul școlar 2023-2024.

Asumarea filierei la nivel liceal

Unitățile de învățământ liceal vor funcționa cu respectarea principiului asumării filierei. Ministerul Educației stabilește criteriile de încadrare a unei unități de învățământ liceal într-una dintre cele trei filiere: teoretică, vocațională sau profesională, printr-o metodologie aprobată prin ordin de ministru.

Pentru filiera profesională s-a agreat titulatura de „Liceu tehnic și profesional” și asumarea integrală a acestei filiere, cu precizarea că pentru unitățile de învățământ liceal din zone greu accesibile sau dezavantajate, pentru asigurarea unui acces echitabil la educație al elevilor, vor putea fi justificate și aprobate, prin ordin de ministru, anumite excepții de la această măsură.

(sursa – ziare.com)

Categories
INVATAMANT