Inspectorii ITM, controale în sălile de joc! - TV Online RipostaPeNet
Inspectorii ITM, controale în sălile de joc!

Inspectorii ITM, controale în sălile de joc!

TV Online Niciun comentariu

Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă a derulat, în perioada 29.05 – 1.06.2024,
Campania națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind
încheierea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii din domeniul
„Activități de jocuri de noroc și pariuri”.
Obiectivele campaniei au fost eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri
obligatorii pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale
corespunzătoare și mai ales creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în
ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
Acțiunea s-a materializat, la nivel național, prin 330 de controale în urma cărora au fost dispuse 125
sancțiuni contravenționale, din care 73 de amenzi. Valoarea totală a amenzilor aplicate este de
570.300 de lei, din care 400.000 de lei pentru muncă nedeclarată. Au fost identificate 20 persoane
care lucrau fără forme legale.
La nivel local, Inspectoratul Teritorial de Muncă a controlat șapte agenți economici cu sediul social
în județul Dâmbovița, care derulează astfel de activități. Cu acest prilej, inspectorii
compartimentului „Relații de muncă” au aplicat două sancțiuni contravenționale, în valoare de 40
000 lei, pentru primirea la muncă a două persoane, fără încheierea unui contract individual de
muncă și au dispus patru măsuri pentru remedierea neconformităților.
Cele mai frecvente deficienţe constatate în cadrul controalelor au fost:
-nerespectarea obligației privind încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă;
-încălcarea, de către angajator, a obligației privind evidența orelor de muncă prestate zilnic de
fiecare salariat cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru și supunerea
controlului inspectorilor de muncă a acestei evidenţe;
-nerespectarea obligației de a păstra un exemplar al contractelor individuale de muncă ale
angajaților la locul de muncă.
Facem precizarea că, în alte 25 de locatii „săli de jocuri de noroc și pariuri”, verificate de către
inspectorii de muncă din cadrul ITM Dâmbovița, au fost identificati 17 angajatori cu sediul social în
alte județe. În aceste situații au fost luate fișe de indentificare din toate locațiile, verificându-se
totodată existența contractelor de muncă la locurile de muncă și modul de evidentiere a timpului de
lucru. Ulterior, fișele de identificare și notele de constatare au fost transmise către inspectoratele
de muncă unde acești angajatori îsi au sediul social, în vederea finalizării controalelor.
Alte 24 de locații au fost găsite închise.

Lixandru Marius
Inspector Șef

Categories
LIVE
Video recente
Video recente
Rezultatele studiului sectorial asupra pieței românești de prefabricate din beton de mici dimensiuni!
TV Online 12 iunie 2024
Corneliu Ștefan! Prima porțiune de asfalt, la Halta Teiș, pentru DJ 712 Târgoviște – Șotânga!
TV Online 12 iunie 2024
Primarul Târgoviștei, Daniel Cristian Stan! Lucrările de reabilitare la Școala Radu cel Mare, aproape gata!
TV Online 12 iunie 2024
BeTube Recent Posts
BeTube Recent Posts
Rezultatele studiului sectorial asupra pieței românești de prefabricate din beton de mici dimensiuni!
TV Online 12 iunie 2024
Corneliu Ștefan! Prima porțiune de asfalt, la Halta Teiș, pentru DJ 712 Târgoviște – Șotânga!
TV Online 12 iunie 2024
Primarul Târgoviștei, Daniel Cristian Stan! Lucrările de reabilitare la Școala Radu cel Mare, aproape gata!
TV Online 12 iunie 2024